I forskningsfronten

Det er viktig for havbyen Bergen at UiBs fagmiljøer markerer seg sterkt internasjonalt og får fremtredende posisjoner i FN-systemet.

Publisert Publisert

SATSING: UiB har valgt riktig strategi ved å satse tungt på fagmiljøer som er i stand til å konkurrere med de beste i verden, skriver BT på lederplass. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

I dag, på FN-dagen, blir det annonsert at Universitetet i Bergen (UiB) er tildelt en global lederrolle knyttet til FNs bærekraftsmål.

Bærekraftsmålene er verdenssamfunnets arbeidsplan for å bekjempe felles utfordringer innenfor fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Målene består av en liste på 17 punkter, og 17 universiteter på verdensbasis er nå plukket ut til å jobbe med hvert av dem.

UiB er tildelt ansvaret for satsingen på liv under vann. Det er imponerende at de lokale forskningsmiljøene har markert seg så sterkt internasjonalt at Universitetet i Bergen blir foretrukket av FN, i tøff konkurranse med toppuniversiteter fra hele verden.

Les også

UiB får ledende rolle innen bærekraft i FN

UiBs forskere har over lengre tid vært opptatt av bærekraft i havet. I januar ble havsenteret Ocean Sustainability Bergen lansert, og i juni i fjor gjorde forskerne seg bemerket under FNs første havkonferanse i New York.

UiB har valgt riktig strategi ved å satse tungt på fagmiljøer som er i stand til å konkurrere med de beste i verden.

FN-samarbeidet vil gi universitetet en viktig mulighet til å profilere sin havforskning og utveksle kunnskap og ressurser på en ny arena.

Det vil markere Universitetet i Bergen ytterligere i forskningsfronten, tiltrekke seg dyktige akademikere fra hele verden, og igjen bidra til et enda mer solid fagmiljø.

Fornuftig forvaltning av havet er svært viktig for fremtidens ressursutnyttelse.

Det er verdenshavene som driver systemene som gjør liv på jorden mulig. Havet regulerer både vær, klima, mattilfang og drikkevannsreserver. Marine ressurser har stor betydning for å dekke fremtidens etterspørsel etter mat, energi og medisin, og gir dermed også muligheter for nye arbeidsplasser og økonomisk vekst, ifølge FN.

OECD beregner at havromsøkonomien globalt sett vil utgjøre 3000 milliarder dollar i 2030. Som Innovasjon Norge understreker, er Norge allerede en stormakt når det kommer til hav, og har gode forutsetninger for å videreutvikle denne posisjon. Det er naturlig at det skjer fra Bergen.

At UiB markerer seg internasjonalt på dette feltet er enda et skritt i riktig retning for å etablere Bergen som nasjonalt knutepunkt for marine klynger og fremtidens satsing på hav.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».