• SATSING: UiB har valgt riktig strategi ved å satse tungt på fagmiljøer som er i stand til å konkurrere med de beste i verden, skriver BT på lederplass. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

I forskningsfronten

Det er viktig for havbyen Bergen at UiBs fagmiljøer markerer seg sterkt internasjonalt og får fremtredende posisjoner i FN-systemet.