Neste stopp: billettkaos

Rushtidsrabatt på buss og bybane er ikkje vegen å gå for å løyse trafikkfloka i Bergen.

Publisert Publisert

SET PÅ BREMSEN: Aps framlegg om rushtidsbillett bør parkerast på eit sidespor, meiner BT på leiarplass. Foto: Rune Sævig (arkiv)

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Arbeidarpartiet i Bergen meiner det nok godt når dei no går til val på å «innføre rushtidsrabatt for kollektivreisende». Problemet er berre at Ap har funne feil middel for å nå det gode målet.

«Skal vi lykkes med å få flere til å gå over fra bil til buss og bane, så er det i rushet vi må sette inn tiltakene. Det er da flest mennesker har behov for å reise», sa byrådsleiarkandidat Roger Valhammer til BT nyleg.

Det har han rett i. Bergen kan ikkje asfaltere seg ut av trafikkproblema i byen. Ein stor del av løysinga er å satse på kollektivtransporten.

Problemet er berre at Aps løysing er å starte i feil ende. I dag er det stappfullt på både bussar og bybane i rushtida. «Spesielt kaotisk er det om ettermiddagen, da buler dørene i bussene», sa Venstres Per-Arne Larsen til BT. Det hjelper lite å redusere prisane når det allereie er fullt.

Han er ein av dei som meiner byrådspartnar Ap er på feil spor i denne saka.

Det er rett å bruke pengar på kollektivsatsinga i Bergen. Men nye bussar og baner hastar meir enn lågare prisar i rushtida. Kapasiteten må opp.

Les også

Ap vil gjøre bybanebilletten billigere i rushtiden

Framlegget reiser også andre problemstillingar: Kvifor skal fylkeskommunen subsidiere dei som reiser kollektivt i rushtida, i staden for å premiere dei som reiser når kapasiteten er større? Og korleis skal dette systemet organiserast?

Det er også svært viktig ikkje å lage ordningar som tek meir tid å administrere når du skal gå på bussen eller banen. Det vil berre føre til at den blir ståande lenger på kvar haldeplass.

Kommunen kan allereie i dag gjere tiltak for å betre kapasiteten på buss og bane i rushtida. Bergen kan til dømes gjere det lettare for sine tilsette å ha fleksibel arbeidstid eller heimekontor. Det vil gjelde langt frå alle, men er eit konkret handslag for å auke kapasiteten.

Om ein fyrst skal bruke pengar på å redusere prisen for å reise, bør det gjelde alle. Særleg viktig er det å halde prisen på månadskort nede. Det skal løne seg å vere stamkunde.

Slik unngår ein å straffe dei som reiser til andre tider, og fylket lagar ikkje eit meir komplisert billettsystem enn høgst naudsynt.

Det er bra at Ap i Bergen vil samarbeide med Vestland om å betre kollektivtilbodet i rushtida. Men framlegget om rushtidsbillett bør parkerast på eit sidespor.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».