Den beste festen

Sykkel-VM er festen me gjerne vil oppleve på nytt, så lenge ein lærer av bakrusen.

Publisert: Publisert:

FOLKEFEST: – Det kan ikkje vere slik at det økonomiske rotet skal gjere at Bergen ikkje lenger skal ta mål av seg å arrangere verken folkefestar eller store meisterskap seinare, meiner Bergens Tidende. Foto: Rune Sævig (Arkiv)

Sykkel-VM var prega av optimisme og stor risikovilje. Det er ein heilt grei kombinasjon når ein brukar sine eigne pengar. Når ein forvaltar fellesskapens midlar, må ein forvente langt betre.

Den ferske NTNU-rapporten «Fra folkefest til økonomisk bakrus» skildrar ein organisasjon prega av manglande kompetanse, der ein tok ting «på sparket» og satsa på at det ordna seg. Leiarskapen vert skildra som både fråverande og dominerande, kombinert med uvisse rundt ansvarsforhold.

Det er ein drepande kombinasjon. Dei beste festane lar det svinge litt, men Bergen 2017 mista all kontroll.

Les også

Podkast: Her er historia om korleis sykkelfesten enda i skandale, krangling og konkurs

Inntektene til Sykkel-VM vart 25 millionar kroner lågare enn budsjettert, og kostnadane vart 30 millionar høgare enn venta. Frå juli til desember 2017 auka arrangøren kostnadsprognosen med 37 millionar kroner.

Det er sjølve definisjonen på manglande kontroll.

I rapporten står det at ein ved framtidige arrangement ser vekk frå «følelsesladde mål og best-case scenarioer», og at det vert stilt krav om tilstrekkeleg økonomisk og organisatorisk kompetanse hjå dei som får arrangementsoppdrag og offentlege kroner.

Det burde vore sjølvsagt.

Den største suksessen til meisterskapen, var korleis byen fungerte i denne unntakstilstanden. Byen var sperra for bilar i alle retningar, men folk kom seg stort sett fram og det gjekk langt betre enn venta.

Før VM forventa to tredelar at det kom til å bli eit problem med kø og trengsel. I etterkant meiner éin tredel at det vart slik.

Folk tok oppmodinga om å gå, sykle og bruke kollektivtrafikk. Trafikken gjennom bomringen på første arrangementsdag vart halvert.

Hadde normalen vore i nærleiken av dette, ville Bergen vore ein langt betre by å bu i.

Les også

Eirin Eikefjord: Drømmen om en sykkelby

Sykkel-VM var ein folkefest. Alle som var i byen då Aleksander Kristoff kom ut på Bryggen på andre plass hugsar nok framleis brølet frå Byparken. Det kokte nesten over då Kristoff rykka til i siste sving, og sjølv om Peter Sagan slo han til Festplassen, viste byen seg frå si beste side.

Det har vore svært viktig å grave i alt som gjekk gale. Både fordi det må plasserast eit ansvar, men òg for å lære til neste gong.

Det kan nemleg ikkje vere slik at det økonomiske rotet skal gjere at Bergen ikkje lenger skal ta mål av seg å arrangere verken folkefestar eller store meisterskap seinare.

Det er mykje å lære av denne heilt ekstraordinære veka. Mange erfaringar har blitt dyrekjøpte. Men då kan me òg vere trygg at neste gong, då blir det endå betre.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».