• TIGGING: Politiet har all mulighet til å gripe inn mot tyveri, hallikvirksomhet, menneskehandel og salg av narkotika. Responsen fra politikerne burde være å trappe opp politiets arbeid, ikke å innføre nye forbud, mener BT på lederplass.

Bekjemp menneskehandel, ikke tiggerne

Den organiserte kriminaliteten i Bergen må bekjempes, men ikke med et tiggeforbud.