Grov svikt

Barnehageansatte skal melde fra ved mistanke om vold mot barn. Plikten må håndheves strengt.

Publisert Publisert

PLIKT: Uansett hva som har gått for seg i hjemmet, ble barna sviktet fundamentalt av barnehagen. Alle barnehageansatte har en lovpålagt plikt til å gi beskjed til barnevernet ved mistanke om vold og omsorgssvikt. (Bildet er illustrert) Foto: Jan M. Lillebø

Tre søsken i en privat barnehage i Bergen fortalte at de ble utsatt for vold hjemme. Først etter tre år og ni skriftlige notater, meldte barnehagen fra. Ifølge Bergensavisen (BA) hadde fem ansatte og to pedagogiske ledere vært involvert i saken, uten at noe skjedde. Det er en grov tjenesteforsømmelse, som må få konsekvenser.

Uansett hva som har gått for seg i hjemmet, ble barna sviktet fundamentalt av barnehagen. Alle barnehageansatte har en lovpålagt plikt til å gi beskjed til barnevernet ved mistanke om vold og omsorgssvikt. At barnehagene unnlater å melde fra, kan få enorme konsekvenser for et barns oppvekst og velbefinnende.

Den første bekymringsmeldingen ble levert til styrer i 2013. Først i 2016 tok en stedfortreder affære. Nå er begge foreldrene siktet for barnemishandling, ifølge BA.

Som barnas advokat poengterer, kunne volden blitt avverget langt tidligere hvis barnehagen hadde overholdt meldeplikten. For et barn som blir utsatt for vold i hjemmet, er tre år en vesentlig forskjell.

«Feighet, lite relasjonelt mot og en veldig hyggelig familie», er styrerens unnskyldning for at hun ikke sa fra til barnevernet.

Slik unnfallenhet er utilgivelig. Når flere ansatte over tid har ignorert en klar rapporteringsplikt, er det grunn til å stille spørsmål ved både kunnskapsnivå, kompetanse og rutiner.

Etter et tilsyn har kommunens fagavdeling konkludert med grov tjenesteforsømmelse og tre brudd på barnehageloven. «Dersom barnehagen ikke retter feilene, må vi vurdere om barnehagen er egnet til å drive videre», sier kommunaldirektør for barnehage og skole, Trine Samuelsberg, til BA.

Feilen er allerede skjedd, og den er uopprettelig. Det er grunn til å tvile på om den aktuelle barnehagen er i stand til å gi et forsvarlig tilbud. Det må få konsekvenser.

At barnehagen selv har startet personalsak og gjennomgått sine rutiner, er nødvendig, men ikke tilstrekkelig.

Bergen kommune skal stå som garantist for at byens barnehager driver forsvarlig og innenfor lovens bestemmelser. Det er et tungt ansvar overfor byens barn og foreldre, som ikke kan tas lett på. Kommunen må undersøke om barnehagen er egnet til å levere et tilfredsstillende tilbud.

Kommunen har mandat til å stenge barnehager dersom forholdene er uforsvarlige. Hvis de mener det er et riktig tiltak, må det tas i bruk. Av hensyn til utsatte barn, kan ikke terskelen for slik inngripen være for høy.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».