• PLIKT: Uansett hva som har gått for seg i hjemmet, ble barna sviktet fundamentalt av barnehagen. Alle barnehageansatte har en lovpålagt plikt til å gi beskjed til barnevernet ved mistanke om vold og omsorgssvikt. (Bildet er illustrert) FOTO: Jan M. Lillebø

Grov svikt

Barnehageansatte skal melde fra ved mistanke om vold mot barn. Plikten må håndheves strengt.