• STØTTE: Bergen Arkitekthøgskule er blant skulane som står i fare for å miste statsstøtte dersom eit ekspertutval får viljen si. Det skuldast at skulen ikkje er ein akkreditert privat høgskule. Strengare krav vil vere til det beste for elevane, meiner BT på leiarplass. FOTO: Kristine Lindebø

Eit krav om kvalitet

Private høgskular har godt av å få litt fleire krav, så studentane får eit best mogeleg tilbod.