Total tillitskrise

Striden om legenes vaktplaner ender ikke med streiken.

STEILE FRONTER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har med rette unnlatt å blande seg inn i konflikten mellom Spekter og legene, men han kan ikke fortsette å skyve arbeidsgiverorganisasjonene foran seg. Organiseringen av arbeidet ved sykehusene er et politisk ansvar. Ørjan Deisz

Tirsdag endte konflikten mellom sykehuslegene og arbeidsgiverforeningen Spekter med tvungen lønnsnemnd. Det betyr ikke at problemene er løst.
Bak striden om legenes arbeidsplaner ligger en dyp tillitskrise og grunnleggende strukturproblemer i helsevesenet.

Streiken, som begynte 7. september, handler om tolkning av sykehuslegenes tariffavtale.

Legene har samtykket til betydelige avvik fra arbeidsmiljøloven, under forutsetning av at vaktbelastningen fordeles gjennom rullerende planer. For å sikre det kollektive vernet og verne legene mot press, krever de at ordningen blir formalisert i tariffavtalen.

Spekter vil ha mer fleksibilitet og individuelle planer for hver enkelt lege, og hevder tariffavtalen ikke er til hinder for det.

Les også

Les mer om legestreiken her

Etter en historisk lang streik, er det fortsatt steile fronter og null bevegelse. Den offentlige ordbruken mellom forhandlingspartene har vært sjeldent krass, og tilliten mellom partene har åpenbart brutt sammen. Spekter må ta en betydelig del av ansvaret for det høye konfliktnivået.

Tvungen lønnsnemnd viser hvor illusorisk streikeretten i helsevesenet er, og den gir tapere på begge sider av bordet.

Siden ingenting er endret i avtalen mellom partene, må sykehusene antakelig styre videre etter gjeldende avtaleverk. Tolkningsstriden lever dermed videre, og Spekter står fritt til å fortsette å utfordre grensene for tariffavtalen.

Det vil imidlertid være særdeles uklokt. Når arbeidstakere gir rause dispensasjoner, må de møtes med et minimum av garantier. Sykehusledelsen har alt å tape på å eskalere konflikten.

Les også

BT-kommentator Eirin Eikefjord: «Slitne leger og sleipe arbeidsgivere. Hvem har rett?»

Det er åpenbart at strid og konflikt påvirker arbeidsmiljøet ved sykehusene.

I forrige uke gjennomførte Legeforeningen en landsdekkende undersøkelse ved norske sykehus. I Helse Bergen rapporterer 44 prosent av legene om problemer med å ta opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og nesten 42 prosent har opplevd mangelfull tilrettelegging under graviditet.

Svarene må leses i lys av den pågående streiken, men er uansett urovekkende.
Tendensen samsvarer dessuten med en fersk undersøkelse fra Helsedirektoratet, som viser at 44 prosent av sykehusavdelingene i Norge har et samarbeidsklima som kan øke risikoen for pasientskader.

Både maktforhold og ytringsklima påvirkes av at leger i spesialisering ikke er fast ansatt, og er avhengig av løse kontrakter. Frykt for egen stilling er trolig mye av forklaringen på at så mange unnlater å ta opp kritikkverdige forhold.

Disse problemene henger åpenbart sammen med den overordnede organiseringen av arbeidet ved sykehusene, og det er et politisk ansvar.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har med rette unnlatt å blande seg inn i en pågående konflikt. Men han kan ikke fortsette å skyve arbeidsgiverorganisasjonene foran seg.

Tillitskrisen ved sykehusene er så fundamental at den ikke kan ignoreres fra politisk hold.

Alle taper på steile fronter. Streiken har vist at ingenting lar seg løse over natten, men det er på tide å stake ut langsiktige løsninger. Hvis ikke vil konflikten for alvor ramme både arbeidsmiljø og pasientsikkerhet.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».