• FRYKTAR SPIONASJE: Politiets tryggingsteneste (PST) fryktar at utanlandske etterretningstenester skal infiltrere norske verksemder. FOTO: Vegard Wivestad Grøtt, Scanpix

Etterretninga kan ikkje beskytte alt

PST fryktar at framande makter skal stele kritisk informasjon. Me kan byrje med ikkje å gi den vekk frivillig.