Tre punkter til Venstre

I den nye maktposisjonen må Venstre presse frem en ny kurs i Erna Solbergs regjering.

KLAR FOR FORHANDLINGER: Venstres landsstyre ga i helgen klarsignal til Trine Skei Grande om å gå i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp. Den makten må hun bruke til å gi regjeringen en ny kurs i klimapolitikken, integrering og oljepengebruken. Braastad, Audun / NTB scanpix

Med fast plass rundt bordet kan Venstre påvirke de lange linjene i Solberg-regjeringen mer enn de kunne som samarbeidsparti.

Nå som Venstres landsstyre har gitt ledelsen klarsignal til å gå i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp, hviler det et stort ansvar på partileder Trine Skei Grande å sørge for at partiet får gjennomslag for mer enn bare symbolsaker.

De viktigste sakene er også de vanskeligste: klima, innvandring og pengebruk.

I klimapolitikken er det avgjørende at Norge beholder tilknytningen til EU-systemet. Tallfestingen av 40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 er ikke bare et mål, det er en forpliktelse.

Målet kan ikke nås uten en fortsatt økning av grønne avgifter i alle sektorer. Venstre har forsøkt, men bare delvis lyktes, i de årlige budsjettforhandlingene på Stortinget. Regjeringsmakten må brukes til en mer helhetlig dreining av avgiftssystemet.

Om de går i regjering, bør de legge vekt på å endre holdninger til klima i alle departement. Konsekvenser for klima må få en større tyngde i flere saker, særlig innen samferdsel og petroleum.

Enigheten om asylpolitikken er for bred til at Venstre vil få gjennomslag for noen større liberaliseringer. Men på to punkter er det mulig å rydde opp i svakhetene til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

For det første har Listhaug vært mer opptatt av begrense innvandringen enn å styrke integreringen. Nå må regjeringen forbedre introduksjonsprogrammet, få folk tidligere i jobb, og forhåpentlig også fjerne kontantstøtten.

For det andre må regjeringen endre ordbruken. Retorikk betyr noe, og Listhaugs tilnærming til innvandringsdebatten har ikke vært konstruktiv. Selv hvis Listhaug blir sittende i jobben, noe som ikke er sikkert, bør Venstres statsråder ta på seg et ansvar for å snakke opp mangfoldet.

Uansett farge på regjeringen har staten fortsatt å ese ut og oljepengebruken har økt betydelig. Venstre har gjentatte ganger sagt at de ønsker en lavere oljepengebruk. Men det har vært vanskelig å få til i budsjettforhandlingene på Stortinget, der interessen har vært større for å øke utgiftene, og der tiden er for knapp til å finne poster som kan kuttes.

Som regjeringspartner deltar de i budsjettmøter fra dag én, med langt større mulighet til å påvirke budsjettet.

Venstres veivalg gir muligheter, men det vil være krevende å gå inn som juniorpartner i en regjering som har hatt fire år på å sette seg. Likevel, Erna Solbergs regjering trenger korreksjon.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».