Ringeriksbanen på skinner

Det går snart an på å tro på at Bergensbanen skal bli betydelig kjappere.

Ringeriksbanen er et nasjonalt prosjekt, med stor betydning for både Vestlandet og områdene langs hele Bergensbanen. Jan M. Lillebø

I statsbudsjettet for neste år, vil regjeringen sette av en milliard kroner til planlegging av Ringeriksbanen. Dermed fortsetter arbeidet med den nye traseen, og det er realistisk å starte byggingen om tre år.

Selv om dette er en bane på Østlandet, er det all grunn til å glede seg på den andre siden av fjellet. Dette er et nasjonalt prosjekt, med stor betydning for både Vestlandet og områdene langs hele Bergensbanen.

Når Ringeriksbanen står ferdig, vil det ta en time kortere tid å ta toget fra Oslo til Bergen.

Det er et betydelig kutt i reisetiden, og sammen med ny Vossebane, vil det bli langt mer attraktivt å velge banen når man skal både til og over fjellet. Et togtilbud med en akseptabel reisetid er bra for klimaet, for folk som bor langs banen og for turistnæringen, for å nevne noe.

Les også

Debatt: Legg ned Hordfast

Les også

BTs leiar: Løftebrot om Bergensbanen

Regjeringen gir klart uttrykk for at Ringeriksbanen skal bygges, og pengene som nå kommer til den videre planleggingen viser at det er mer enn tomme ord.

Men midlene som nå settes av, er bare en liten andel av hva det koster å bygge banen. Nettopp fordi prosjektet er så kostbart, og i sterk konkurranse med andre sterkt ønskede jernbaneutbygginger, er det helt avgjørende at penger til planlegging nå kom på plass. Forsinkelser de neste årene kunne åpnet opp for omkamper, og i verste fall forskjøvet utbygging.

For øyeblikket er det usikkert hva som skjer med Solberg-regjeringen, og dermed hele forslaget til statsbudsjett for neste år. Det er derfor å håpe at også partiene som eventuelt tar over, forplikter seg til å følge regjeringens spor i denne saken.

Les også

Lover en milliard til kortere bergensbane

At Ringeringsbanen kommer, gjør det ikke mindre viktig å presse på for en raskest mulig bygging av ny vei og bane mellom Arna og Voss. I motsetning til strekningen på Østlandet, er det her stor rasfare. Byggingen av den mest utsatte strekningen skal etter planen først begynne i 2024. Det er med god grunn at de mange som ferdes der for lengst har mistet tålmodigheten.

Ringeriksbanen er forsinket med noen tiår, og derfor vanskelig å tro fullt og helt på før det første toget faktisk forlater perrongen. Men banen er nå nærmere å bli bygget enn noensinne, og det er verdt å glede seg over.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».