• Ringeriksbanen er et nasjonalt prosjekt, med stor betydning for både Vestlandet og områdene langs hele Bergensbanen. FOTO: Jan M. Lillebø

Ringeriksbanen på skinner

Det går snart an på å tro på at Bergensbanen skal bli betydelig kjappere.