Havneloven bør endres

Bergen og andre cruisehavner må selv få bestemme hva de vil ta imot.

Publisert: Publisert:

CRUISE: De som bor i cruisehavnene bør selv få avgjøre hvor mange skip og hvor mange turister de vil ta imot, skriver BT på lederplass. Foto: Marita Aarekol

Bystyret vedtok onsdag et tak på cruiseturismen i Bergen. Ikke mer enn tre skip og 8000 passasjerer pr. dag. Men vedtaket blir bare et slag i luften, med mindre havneloven endres. Det bør den.

Cruiseturismen på Vestlandet har økt kraftig de siste årene. I Bergen har antall cruiseturister økt fra 99.000 i 2000 til 534.000 i 2017. Det har skapt arbeidsplasser og viktige inntekter, men også trengsel, forurensing og andre problemer som masseturisme ofte fører med seg.

Cruisenæringen er i kraftig vekst globalt. Ifølge Transportøkonomisk Institutt kan antall cruiseturister i Norge bli nær doblet frem mot 2050. Det vil forsterke problemene ytterligere.

I Bergen ble kommunen, havnevesenet og reiselivslaget i 2016 enig om et tak på fire skip pr. dag. Men da cruiseskipet «Astoria» i februar klaget inn et avslag på havneanløp, fikk de medhold i Kystverket. Årsaken var at dagens havne- og farvannslov ikke gir anledning til å begrense antall skip på denne måten.

Byrådet vil nå jobbe for å endre lovverket, et krav Stortinget bør slutte seg til.

Problemene cruiseskipene forårsaker er i all hovedsak lokale, enten det gjelder luftforurensing eller masseturisme. Derfor er det de som bor i cruisehavnene som selv bør avgjøre hvor mange skip og hvor mange turister de vil ta imot.

Ved å gi havnene mulighet til å begrense cruisetrafikken, gjør Stortinget at lokale myndigheter selv kan veie næringsinteresser mot andre hensyn. Den seiglivede debatten om hvor mye cruiseturister legger igjen, og hva de er verdt for byen, er et spørsmål som bør få sin lokale konklusjon.

Men flere av de mest populære turiststedene, som Bergen, Nærøyfjorden og Geirangerfjorden, er blant Unescos verdensarvområder. Det gir en ekstra grunn til å verne disse stedene mot overbruk. Det gir også et ansvar til regjering og storting, som i sin tid søkte om Unesco-status for disse stedene.

Av hensyn til både lokaldemokratiet og verneinteresser virker det derfor meningsløst at havneloven skal være til hinder for å begrense cruisetrafikken.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».