• TROLLTUNGA: Kommunene bør ha muligheten til å kreve inn mer penger gjennom avgifter, men ingen kan skatte seg ut av problemene. FOTO: Elias Dahlen

Avgift på turisme

Kommunene må selv ta ansvar for å kreve inn mer penger av tilreisende.