På vei mot renere luft

Helsen til Bergens befolkning må komme først. Et forbud mot forurensende vedovner er rett vei å gå.

Publisert: Publisert:

FORBUD: Julie Andersland (V) og resten av byrådet har tverrpolitisk støtte når de nå vil forby gamle vedovner fra 2021. Et inngripende tiltak, som likevel er riktig, skriver BT på lederplass. Foto: Tor Høvik

Å forby vedfyring i gamle vedovner er et inngripende tiltak. Det innebærer at mange huseiere i Bergen som ønsker å fyre med ved, må belage seg på å bruke flere tusen kroner på å kjøpe ny ovn.

Likevel er det både riktig og forsvarlig å på sikt stanse bruk av forurensende ovner.

Luftproblemene i Bergen om vinteren er velkjente. De gangene luften har vært mest helseskadelig, har akutte tiltak vært forsøkt. Men når forurensningen allerede ligger tykt i luften, tar det tid før bedringen kommer. Langsiktige tiltak er derfor det eneste som kan hindre fremtidige luftkriser.

Svevestøv fra veiene og utslipp fra dieselbiler har fått størst oppmerksomhet de senere årene. Køprising og gunstige ordninger for elbiler gjør sakte utslippene mindre. Men det er ikke nok, for forurensningen har mange kilder.

Vedfyring gir både varme og hygge, men har en nedside, særlig om ovnen er av eldre dato. Svevestøvet er helseskadelig. Folk med astma og andre luftveissykdommer blir nå rådet til å holde seg unna områder med mye forurensning når luften er som verst.

Målet må naturligvis være at luften skal være trygg for alle, hele året.

Derfor er det riktig av Ap-, KrF- og Venstre-byrådet å forby vedfyring i slike ovner.

Når forbudet kommer først i 2021, har de som nå er avhengig av vedfyring til oppvarming noen år på seg til å erstatte ovnene. Tatt i betraktning at forbudet innebærer en ganske stor kostnad for enkelte, er det fornuftig.

En fordel ved den nye panteordningen for vedovner, er at det er mulig å få støtte også om man velger for eksempel varmepumpe heller enn en rentbrennende ovn.

Tidligere i år foreslo Høyre og MDG et forbud. Det er altså et bredt politisk flertall som går inn for dette.

Selv om den kommunale panteordningen er et godt bidrag, kan politikerne vanskelig underslå at forbudet kan være en betydelig økonomisk belastning for enkelte.

Men folkehelsen må veie tyngst. Det er prisverdig at et bredt politisk flertall står sammen om et nødvendig forbud til det beste for fellesskapet.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».