• FRAMTID: Oljenæringa har mange år framfor seg, men staten gjer likevel lurt i å redusere verdiane som er plassert i denne næringa, skriv BT på leiarplass. FOTO: Dino Trto

Følg Noregs Bank ut av oljen

Regjeringa har fått eit godt råd frå Noregs Bank: Ta oljefondet ut av oljeindustrien.