Samfunnet forvitrer

Når en privatlandskamp i fotball blir en privatsak for de få i betalings-TV, er det enda et bidrag til fragmenteringen av samfunnet som fellesskap.

EU åpner for at medlemslandene, og EØS-landet Norge, kan etablere en liste over sentrale, viktige sportsbegivenheter som skal være allment tilgjengelige

DEN PROSESSEN bør vi ikke se på som uavvendelig. Opplevelsen av et samfunn forutsetter en offentlig arena med anledning til det vi litt høytidelig kan kalle kollektive erfaringer. En landskamp i fotball er en slik erfaring, som flest mulig lettest mulig bør få ta del i — dersom de er interessert. Fotball og 17. mai gir en følelse av at vi fortsatt har noe felles i dette landet.

Det knyttet seg absolutt nasjonal interesse til Egil Olsens, Drillos comeback som landslagstrener. Uheldigvis skjedde dette i en privatlandskamp mot Tyskland, og dermed ble også Drillos gjenkomst heller privat, tilgjengelig bare for dem som hadde abonnement på TV 2s betalingskanaler på TV og nett. Helt riktig er ikke dette. NRK sendte kampen i radio, og opprettholdt dermed påstanden om at vi har noe felles. Men det er symbolsk illevarslende at det var den gamle dampradioen som måtte holde skansen.

KULTURMINISTER Trond Giske beklager i VG at noe som har interesse for så mange ble vist for så få. Han innser imidlertid at reglene for privatlandskamper legger til rette for at det blir slik. Da er det desto viktigere å unngå at dette blir bresjen som åpnes for at også vanlige landskamper ender som en kjøpslåing for forbund og medier, en ren markedssak, ikke en allmenn sak lenger.

Fotballpresident Sondre Kåfjord forsikrer VG om at man fortsatt har kontroll over landskamper på hjemmebane. Det høres ut som om han beskriver en kamp på vikende front, mens også NFF rykker frem i den andre krigen, om pengene. Det blir dobbelttale, og i alle fall gult kort. NFF bør innse at dersom stadig mer også av fotballens store, samlende begivenheter lukkes inne i nisje-betalingskanalenes verden, svekkes sporten hos folk flest. Vil man virkelig bidra til det?

Og vi er selvsagt fullstendig klar over at vi er en del av denne utviklingen. BT og Media Norge har sikret seg eksklusive rettigheter til fotball på nett. Disse kampene vil kun være tilgjengelige for dem som kjøper eget abonnement.

EU ÅPNER FOR at medlemslandene, og EØS-landet Norge, kan etablere en liste over sentrale, viktige sportsbegivenheter som skal være allment tilgjengelige på de vanlige TV-kanalene. Det synes som om dette må til, fordi tyngdekraften fra medienes og sportens økonomiske interesser ellers får virke alene. Her må andre forsvare noe så gammeldags som folkets interesser.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».