Søviknes sitt ansvar

Oljeministeren må vise større iver etter å gi Stortinget korrekt informasjon om oljeinvesteringer.

FEIL: Olje og energiminister feilinformerte Stortinget om når Goliat-feltet vil være lønnsomt. Det er alvorlig. Foto: NTB scanpix

Publisert:

I oktober ga olje- og energiminister Terje Søviknes feil informasjon til Stortinget om når investeringene i Goliat-feltet i Barentshavet vil være lønnsomme for den norske stat. Han oppga først 2019/2020, men måtte senere korrigere årstallet til 2022.

Han unnlot å informere om hvor høy oljeprisen må være for at regnestykket skal gå opp.

Feil kan skje, men Søviknes må vise større engasjement for å gi Stortinget presis og tilstrekkelig informasjon. Det er nødvendig for at Stortinget kan utforme god og ansvarlig oljepolitikk fremover.

Epostkorrespondansen mellom Olje- og energidepartementet og det italienske oljeselskapet Eni gir grunn til uro. Det er nettstedet Upstream som har fått tilgang til epostene, som gir inntrykk av at departementet har ønsket å fremstille Goliat som et svært lønnsomt prosjekt.

Søviknes ivrer for at mest mulig olje skal pumpes opp fortest mulig. Det standpunktet må han gjerne ha som politiker, men som statsråd må han også sikre at debatten om statens investeringer er best mulig opplyst. Det siste oljenæringen trenger, er en ukritisk heiagjeng som kun er interessert i den ene siden av saken.

Les også

– Søviknes må roe seg ned

Det var SV som stilte spørsmålet om prosjektets lønnsomhet, og rotet etterpå viser hvor nødvendig det er med en aktiv opposisjon som sikrer at tilstrekkelig informasjon blir tilgjengelig.

Man skulle tro Søviknes selv var opptatt av når – og hvorvidt – staten tjener penger på oljeinvesteringene. Det er lite betryggende at det er SV, og ikke statsråden selv, som sørger for at korrekte tall kommer på bordet.

Slik denne saken er blitt håndtert, er det blitt vanskeligere å ha tillit til at Olje- og energidepartementet vil fortelle hele sannheten om saker som er lite gunstige for næringen, det være seg lønnsomhet eller miljøskader.

Les også

Statoil vil bygge CO₂-mottaksanlegg på Kollsnes

Staten bruker såpass store summer på oljeleting, at Stortinget må kunne være trygg på at investeringene gir god gevinst.

Når det er tvil om lønnsomheten, er det ikke lenger noen grunn til å pumpe opp olje som nødvendigvis bidrar til klimaendringer.

Til Dagbladet sa Bellona-leder Frederic Hauge at kontroversene rundt Goliat-feltet kan føre til Søviknes’ avgang. Det er neppe tilfellet.

Men oljeministeren bør la seg inspirere å fremstå litt mindre som næringens løpegutt og mer som en ansvarlig statsråd som legger til rette for velfunderte beslutninger i Stortinget.