Staten må slutte å diskriminere

Statens sentraliserende anbudssystem går ut over små og mellomstore bedrifter.

Publisert: Publisert:

NY KAMP: Hotelleier Kjetil Smørås har igjen tatt opp kampen mot statlige etater som hindrer mindre regionale aktører fra å konkurrere om offentlige anbud. Foto: Tor Høvik

I fjor tok hotelleier Kjetil Smørås opp kampen mot staten, og vant. Han reagerte på at Sykehusinnkjøp stengte ute lokale hoteller i anbudskonkurransen om overnattinger. Smørås sine fem hoteller i Bergen fikk ikke bli med i konkurransen, bare de nasjonale kjedene.

Nå gjentar historien seg. Smørås har igjen måtte ta kampen, denne gangen mot Universitets- og høgskolerådet. De har nå lagt ut et anbud som i praksis ekskluderer alle andre enn de tre-fire største hotellkjedene. Smørås eier fem hoteller i Bergen.

I tillegg til å favorisere de aller største aktørene, virker praksisen sentraliserende. Regionale aktører er i praksis utestengt fra å konkurrere om disse oppdragene. Hotellbransjen er bare en av flere som lider under dette regimet.

En rettferdig behandling ved offentlige innkjøp er sannsynligvis mye viktigere for næringslivet ute i regionene enn all verdens velmente distriktstiltak.

Les også

Bergenske hotell nektes på nytt å legge inn statlige anbud

Offentlig sektor utgjør en massivt stor andel av norsk økonomi. Det gjør at innkjøp herfra får svært mye å si for resten av økonomien. Det gir stat og kommune et stort ansvar for å sikre mangfold og rettferdig konkurranse.

Praksisen som her er eksemplifisert ved Universitets- og høyskolerådet viser at staten ikke tar dette ansvaret alvorlig. Praksisen er åpenbart konkurransevridende, og undergraver det mangfoldet en levende økonomi er avhengig av.

Når de utelukker mindre, lokale aktører, risikerer staten dessuten å betale mer for dårligere tjenester enn den trenger.

Universitets- og høyskolerådet begrunner avgrensingen med at det vil «kreve enorme ressurser» å inngå flere avtaler. I så fall bør de se på sine egne arbeidsmetoder og tekniske løsninger. I vår digitale tidsalder bør det, som Smørås også er inne på, ikke være særlig fordyrende å ha flere alternativer i et anbud.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at slike landsdekkende avtaler er unødvendige og «kan ødelegge konkurransen». Denne kloke erkjennelsen bør føre til handling.

Både han og næringskomiteen på Stortinget ga liknende signaler i forbindelse med Sykehusinnkjøp-saken. Men statens innkjøpere har tydeligvis ikke tatt poenget. Regjeringen bør derfor gripe inn. Det kan ikke være slik at hotelleier Smørås skal måtte nedkjempe de statlige nessekongene en for en.

Regjeringen bør sende ut en tydelig instruks om hvordan anbudsregimet skal tolkes, og endre instruksen om nødvendig. Den første meldingen bør gå til Universitets- og høyskolerådet.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».