Koengen må få være i fred

Regjeringen har klokelig sagt nei til midlertidig godsterminal blant Bergens viktigste kulturminner. Det var på tide.

PROTESTERTE: I desember i fjor markerte byrådspolitikerne sin misnøye med Bane NORs planer. Fra venstre nylig avgåtte byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti, kulturbyråd Julie Andersland og finansbyråd Håkon Pettersen. Eirik Brekke

Bane NOR og Jernbanedirektoratet får likevel ikke bygge midlertidig godsterminal på Koengen.

Klima- og miljødepartementet har etter unødvendig lang prosess tatt til vettet, og bestemt at et av Norges viktigste kulturhistoriske områder skal få slippe belastningen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) slår fast at Bergenhus er et kulturminne av stor nasjonal verdi, som skal behandles med respekt, og ikke som et lagerområde.

Nå haster det å finne alternativ til terminalen på Mindemyren, der byggingen av Bybanen begynner til høsten.

Les også

Det blir ikke godsterminal på Koengen

Slaget om Koengen har vært en merkelig sak med flere ekstraomganger, der statlig eide Bane NOR og Jernbanedirektoratet har nektet å belite seg.

Trass i at byrådet, bystyret og Riksantikvaren har protestert heftig, har planleggingen fortsatt ufortrødent, til en svært høy pris.

I fjor vår la Riksantikvaren ned midlertidig forbud mot byggingen på den fredede middelaldergrunnen.

Vernemyndighetene mente det var helt uakseptabelt at festningsområdet og Bryggen skulle belemres med mer tungtrafikk, hver eneste dag.

Et halvt år etter opphevet Klima- og miljødepartementet forbudet, til sterke reaksjoner fra Bergen. I mars sa så byrådet og bystyret nei til planene, og Bane NOR klaget vedtaket til Klima- og miljødepartementet.

At samme departement nå avviser klagen, er viktig og riktig. Men prosessen må ha vært frustrerende, både for utbygger og Koengens forsvarere.

Koengen skulle være Bane NORs erstatning for tapet av terminalen på Mindemyren.

Dette er endestasjonen for nybiler som fraktes med jernbanen. Området skal overdras til Bybanen, som skal fortsette arbeidet med Fyllingsdalen-traseen tidlig i høst.

Det betyr at det virkelig haster med å finne et alternativ for Bane NOR. Regjeringens ubesluttsomhet har gjort denne jobben enda vanskeligere.

Les også

Bergen må bygge Åsane-bana

Byggingen av Bybanen i en så krevende topografi som Bergens, skaper konflikt og gnisninger. Det er krevende å gjøre alle til lags, og noen ganger må det gjøres vanskelige kompromisser.

Men her er det viktig å holde blikket på de viktigste målsettingene. Bergen skal få et tjenlig, effektiv og miljøvennlig transportsystem, helst uten at det er til skade for viktige kulturminner.

Koengen-avgjørelsen setter i så måte en viktig presedens.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».