Klokt av byrådet å sette Bybanen først

Å planlegge to alternative bybanetraseer er helt nødvendig for å sikre at Bybanen til Åsane faktisk blir bygget.

Publisert Publisert

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) åpnet torsdag for å også planlegge bybanetunnel. Neste år mener han bystyret skal kunne ta et endelig trasévalg. Foto: Tor Høvik

  1. Leserne mener

Spørsmålet om Bybanen til Åsane skal gå langs Bryggen eller i tunnel har lenge overskygget alt annet i bergenspolitikken.

Det viktigste nå er å sikre at Bybanen faktisk vil gå et av stedene, og ikke blir lagt på is.

Derfor var det nødvendig av byrådet å komme tunnel-opposisjonen delvis i møte, og starte planleggingen av et underjordisk alternativ gjennom sentrum.

Dette kommer i tillegg til planleggingen av Bryggen-alternativet, som allerede er vedtatt i bystyret.

Etter fjorårets valg var det likevel ikke mulig å overse motstanden mot Bryggen-traseen. Partiene i bystyret deler seg i tre grupperinger, hvor en er for Bryggen, en er for tunnel og en ønsker å skrote hele banen.

Skal det bli Bybane til Åsane, må et flertall i de to første gruppene bli enige.

Les også

Så mye vil Åsane-banen koste

I fjor avslørte BT at det daværende byrådets kategoriske utsagn om at Bryggen-alternativet er betydelig billigere, ikke nødvendigvis stemmer. Dette har vært deres kronargument for å stå fast ved Bryggen-traseen.

Gjennomgangen BT gjorde viser at det er nødvendig med ny kunnskap i bybanesaken.

Tallgrunnlaget for tunnelalternativet er utarbeidet tilbake i 2013 og 2014. Mye har endret seg siden den gang.

Når byrådet nå setter i gang ny planlegging av de to alternativene, må de sørge for at dette blir gjort på en måte som alle parter i bystyret vil anerkjenne og stole på. De nye utredningene må ha bred legitimitet.

Les også

Morten Myksvoll: «Bystyret tvingar byrådet til å planlegge ein bybanetunnel i sentrum. Det kan ende med at Bybanen går over Bryggen.»

Byrådets håndsrekning kommer likevel ikke frivillig. I fjor høst avgjorde et flertall i opposisjonen å presse frem en såkalt dobbeltregulering av Bryggen- og tunnelalternativene.

Byrådet var derfor tvunget til å komme disse partiene i møte. Mellomløsningen de har valgt, fremstår fornuftig. Den vil gjøre at bystyret allerede neste år tar et valg mellom Bryggen og tunnel.

Et viktig poeng fra byrådets side er at ny Nasjonal transportplan skal vedtas neste år. Her bevilges penger til alle store samferdselsprosjekter i Norge som skal prioriteres de følgende fire årene.

Ryktet om bybanekaoset i Bergen er velkjent både i regjeringen og på Stortinget. Det er heller ikke overdrevet. For å sikre at Bybanen til Åsane får penger, er det fornuftig å være nær en avklaring neste år.

Slik det politiske bildet i Bergen er nå, er det nødvendig å gå en ny runde på hvor bybanetraseen bør gå.

Men det bør bli den siste. Denne striden må snart få et endestopp – i Åsane.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».