Sosialhjelpsmottakere fortjener høyere kvalitet på aktivitetene, før de får plikt til å gjennomføre dem

Arbeidsministerens intensjon er god, men han starter i feil ende.

Publisert Publisert
  • Bergens Tidende

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) foreslo denne uken å utvide aktivitetsplikten. Foto: Lise Åserud

I 2017 innførte staten aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere under 30 år.

Aktivitetene kan bestå av hyppigere oppfølging fra Nav-kontoret, jobbsentraler hvor man trener på jobbsøking, eller praktisk arbeid.

Mandag denne uken varslet arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at Høyre vil utvide plikten til å gjelde alle mottakere av sosialhjelp, uansett alder.

Tanken om at slike aktiviteter skal hjelpe flere tilbake til arbeidslivet eller utdanning, er god.

Norges befolkning har både svært god helse, og likevel står altfor mange i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Det er riktig av arbeidsministeren å søke løsninger på paradokset.

Spørsmålet er hvorvidt et utvidet aktivitetskrav oppfyller intensjonen, eller om det i praksis bare bidrar til ytterligere stigmatisering og mistenkeliggjøring av sosialhjelpsmottakere.

Dersom tiltaket skal fungere etter intensjonen, bør man begynne i andre enden: Styrke et allerede presset Nav, ikke pålegge flere brukerne aktiviteter uten kvalitetssikring.

Nav-kontorene har betydelig frihet til å selv utforme aktivitetstilbudet til sine brukere. Forskning viser at hvorvidt aktivitetene opplevdes som meningsfulle for brukerne, er helt avgjørende for å få positiv effekt.

En evaluering fra 2019 avdekket at det var stort sprik i kvaliteten på aktivitetene – enkelte brukere mente de «bar preg av oppbevaring». Det var også svært varierende hvor hyppig aktiviteten ble påkrevd, og hvorvidt brudd på aktivitetsplikten faktisk fikk konsekvenser eller ikke.

Alle er enige om at det er sunt å ha meningsfulle aktiviteter å fylle dagene med.

Derfor har Nav allerede i dag myndighet til å stille aktivitetskrav til brukere de mener har nytte av det.

At Nav-kontorene ikke i tilstrekkelig grad gjør dette, kan tyde på at de selv ikke synes de har et aktivitetstilbud som er godt og relevant, eller at de ikke har kapasitet til å følge det opp.

Når Høyre ønsker å utvide aktivitetsplikten til folk i alle aldre, bør de derfor først sørge for at kvaliteten på de tilbudene som finnes, er god. Ikke minst må de kunne tilpasses de ulike brukerne.

Målet er at flest mulig skal kunne klare seg uten økonomisk bistand fra staten. Det er ikke et mål i seg selv at de skal stille på et kurs hos Nav.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Første streik i «korona-lønnsoppgjøret»: Flere hundre vektere tas ut

  2. Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

  3. Antallet helt ledige faller for sjette uke på rad til 108.300

  4. Alle bussjåfører i Oslo og Viken kan bli tatt ut i streik

BT anbefaler

50 barn i Bergen smittet

Det er ingen tegn til at koronaviruset sprer seg på skoler eller i barnehager.

LES SAKEN
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».
  1. Arbeidsliv
  2. Torbjørn Røe Isaksen
  3. Nav
  4. Forskning