Lettvint spill om tung kultur

At Oslo deltar i en skjønnhetskonkurranse der målet er å flytte arbeidsplasser ut av Oslo, er parodisk.

Publisert:

LAGER SHOW: Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Oslo skal «live på scenen» overbevise statsråden om hvilken av dem som er best egnet til å få den nye enheten «Kreativt Norge». Til det får byene ti minutter hver. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) er både jury og dommer. Foto: Terje Visnes

I forsøket på å tilfredsstille kulturlobbyen i de syv største byene i landet, risikerer kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) å undergrave en av sine viktigste symbolsaker: Å flytte deler av Kulturrådets funksjoner ut av Oslo.

I dag har hun invitert byene til «audition» i Oslo. I prinsippet bør ingen kommune ha noe imot sunn konkurranse når staten skal flytte på arbeidsplasser, makt og prestisje. Men da må konkurransevilkårene være kjent og henge logisk sammen.

At også Oslo er invitert til en konkurranse om arbeidsplasser som skal flyttes ut av Oslo, gir prosessen et useriøst preg og gjør at dagens «audition» ligner en farse.

Les også

VESTLANDSDUELL: Bergen og Stavanger vil knive om Kulturrådet.

Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Oslo skal «live på scenen» overbevise statsråden om hvilken av dem som er best egnet til å få den nye enheten «Kreativt Norge». Til det får byene ti minutter hver. Helleland er både jury og dommer.

En storbyaudition for å få Kulturrådets nye enhet har underholdningsverdi, men bør ikke være avgjørende for beslutningen. Statsråden understreker at rapporter og utredninger fra hver enkelt by skal telle med. Men hvilke faktorer som til sist skal avgjøre saken, er uvisst.

Skjønnhetskonkurransen skjer mot Kulturrådets vilje. Det var tidligere kulturminister Thorhild Widvey (H) som ba rådet om å utrede hvordan funksjoner kunne flyttes ut. Konklusjonen var at de burde flyttes til «Vestlandsregionen». I praksis betyr det enten Bergen eller Stavanger. Begge byer har et bredt og kompetent kulturliv, som er i stand til å ta på seg oppgaven.

Dette fremkalte sterke reaksjoner fra det såkalte Storbynettverket i KS, og statsråden lot seg presse til å utvide feltet kraftig. Største by i dette nettverket er naturlig nok Oslo, noe som forklarer at også hovedstaden måtte inviteres med i dagens konkurranse.

Med sin handlemåte underminerer kulturministeren Kulturrådets egne vurderinger, og hun skaper tvil om viljen til å gjennomføre prosjektet.

Les også

KUNSTNERNE SELV: Skeptisk til flytting av Kulturrådet.

Kreativt Norge skal ha 11 årsverk og skal overta ansvaret for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. I tillegg skal enheten drive markedsarbeid rundt kunstproduksjoner og styrke kunst som kreativ næring, noe som er et av regjeringens overordnede mål for kulturfeltet.

Totalt skal det nye kontoret forvalte 300 millioner kroner, inklusiv de to stipendordningene. Det utgjør nær en tredjedel av Kulturrådets årlige tildelingsmidler. Enheten utgjør altså en betydelig del av virkemiddelapparatet i norsk kulturpolitikk.

Å flytte en slik funksjon bør ikke avgjøres av taktikkeri og lett underholdning. Oslos kandidatur bør avvises fra start.

Argumentene for flytting er sterke. Kulturrådet er norsk kulturlivs mastodont, og så stor opphopning av makt på ett sted er sjelden sunt på lang sikt. Å flytte deler av rådet ut av hovedstaden kan hindre uheldige nettverkstendenser og skape ny dynamikk og friske ideer.

Byen som er best egnet for oppgaven bør vinne etter objektive kriterier. Denne saken er for viktig til å spilles bort i distriktspolitikk og patriotiske interesser.

Bergen, med sitt brede, kompetente og samarbeidsvillige kulturliv, bør være en sterk kandidat.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».