Forvirringens kunst

Velgere som vil ha et troverdig borgerlig alternativ for Bergen, må fremdeles vente litt.

Publisert:

Roll & rock-avtalen var et velvoksent forsøk på å frede den verste stridssaken i valgkampen, og binde de tre partiene Høyre, Venstre og Frp tettere sammen en forpliktende allianse. Dermed ville de også gi bergenserne et troverdig borgerlig alternativ ved kommunevalget, noe som kanskje også kunne lokke KrF over i den leiren.

Men Frps runddans med ultimatum, dementier og forvirrende utsagn om Bybanen og byrådsforhandlinger har kun forsterket inntrykket av rot på borgerlig side.

Først erklærte partiets to toppkandidater, Tor Woldseth og Eiler Macody Lund, at Bybanen over Bryggen ikke er en forhandlingssak. Deretter dementerte de seg selv, men så benyttet Lund NRKs Politisk kvarter til å returnere til utgangspunktet.

Frps avtalebrudd og vingling fører til at det kan stilles spørsmål om den langsiktige samarbeidsevnen og -viljen i den leiren. Frykten for at alt rotet rundt bybanesaken vil fortsette også etter valget, er overhengende. Bergenserne fortjener bedre.

Paradoksalt nok kan Frps merkelige utspill forsterke frontene. KrF og Venstre kan velge å legge enda større tyngde bak kravet om Bybanen over Bryggen i forhandlingene. Og KrF vil kanskje lene seg til den kanten de kan få størst uttelling.

For tiden ser det ut til at Arbeiderpartiet er villig til å gi mest i den saken. Frp har, tross avtaler med sine avtalepartnere om at saken skal være gjenstand for forhandlinger, for evig slått fast at de aldri vil stemme for denne traseen.

Frps udiplomatiske opptreden kan være et forsøk på å sende signal til velgerne. Bybaneskeptikere vet at de vil finne gjenhør hos Frp, uansett hva som skjer i høstens byrådsforhandlinger. Partiet vet at flertallet av bergenserne ikke vil ha Bybanen over Bryggen.

Dessuten er det fremdeles flertall for bybanetunnel bak Bryggen i bystyret, og det vil holde seg uansett valgresultat. Både Ap og Høyre vil i prinsippet ha tunnel, men vet at de må forhandle med Venstre og KrF for å byrådsmakt etter valget.

Da vil bybanetraseen mot nord uvegerlig bli ett av de viktigste forhandlingskortene på bordet. Frp har pakket ned både bord og kortstokk allerede før valgkampen er skikkelig i gang.

Det er sterkt beklagelig at bybanesaken er blitt til et så rendyrket politisk spill, at ingen lenger snakker om hva saken egentlig handler om.

Bryggen-alternativet står fremdeles som den beste traseen for Bybanen til Åsane. Den er billigere enn en tunnel, og vil gi minimal ekstra reisetid. Å hindre bybane over Bryggen har blitt en symbolsak.

Dessuten er tunnel fra Peter Motzfeldts gate et kostbart alternativ. Vi vet at det må foretas store inngrep i et sårbart sentrumsområde om det skal bli en realitet. Slike viktige faktorer har havnet i bakgrunnen.

Spørsmålene om tunnelalternativet er fremdeles store. Det er naturlig at hele saken blir tatt opp til ny vurdering etter valget, og da bør Bryggen-alternativet være med.

Siden Bybanen likevel skal bygges ut til Fyllingsdalen først, er det tid til å foreta nye avveininger. Det er ingenting i veien for at det nye byrådet kan gjøre en bedre jobb enn det forrige, fri for taktikkeri, intern partisplid og rot.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».