Hvert år forsvinner store summer fra Norge til skatteparadiser. Å sende penger til skatteparadiser er usosialt og må motarbeides. Det er også konkurransevridende. Norge bør ha et lovverk som best mulig tetter skattesmutthull og gjør det umulig for både selskaper og privatpersoner å skjule verdier i utlandet.

Norske myndigheter er kommet et stykke i riktig retning. For å stoppe kapitalflukten må alle norskregistrerte multinasjonale selskaper som driver med petroleumsnæring, gruveindustri eller skogsdrift rapportere om kostnader, investeringer og aksjeutbytte fra hvert land de opererer i.

Denne land-for-land-rapporteringen er et krav fra EU som Norge retter seg etter. Den gjør at mye av pengestrømmen mellom nasjoner blir gjort synlig. Hvis det er misforhold mellom pengestrømmen inn og ut av et land, og hva en bedrift sitter igjen med av inntekter, skal dette komme frem av rapporteringen.

Ordningen sikrer en del gjennomsiktighet, men har noen klare begrensninger. Selskapene trenger bare å rapportere fra de landene der utvinningen av naturressursene foregår. Selskapene kan fortsatt ha økonomisk aktivitet i andre land som ikke blir offentliggjort. Dette gjør det mulig å overføre kapital fra landet der naturressursene utvinnes til land der pengene kan skjules. Rapporteringen bør derfor omfatte all økonomisk aktivitet norske selskaper har i utlandet, ikke bare landene der de utvinner naturressurser.

Når selskaper unndrar skatt, faller en større skattebyrde på resten av skattebetalerne. Ifølge beregninger fra Økokrim i 2013 blir 136 milliarder kroner unndratt skatt årlig. For Norge er tap av disse inntektene et problem. For verdens fattige land er det en katastrofe. I en rapport fra organisasjonen Tax Justice Network, som ble offentliggjort i mars, blir det anslått at utviklingsland mister 100 milliarder dollar årlig i inntekter på grunn av skatteunndragelse. Dette er penger som kunne vært brukt på helse, utdanning og infrastruktur, men som nå forsvinner til stråselskaper og skjulte bankkonti på Bahamas eller i City of London.

Truls Wickholm, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, vil kapitalflukten til livs. Han har sendt en interpellasjon til Siv Jensen der han spør om regjeringen vil innføre strengere åpenhetskrav. Interpellasjonen skal behandles i Stortinget fredag.

Det er gode grunner til at dagens regelverk bør bli strengere. Norske bedrifter skal ikke kunne unndra skatt, verken i Norge eller i utlandet. Norge må også jobbe for internasjonale avtaler som gjør at utenlandske, internasjonale selskaper heller ikke kan flytte inntekt og kapital mellom land for å unndra skatt. Avsløringer viser at for eksempel Google, Starbucks og Amazon driver med slik triksing.

Skatteunndragelse er et globalt problem som ikke løses av Norge alene. Men Norge kan, og bør, vise at det er mulig å skape et transparent og ryddig forretningsklima.