Skandalen er like stor

Politiet i Hordaland straffes ikke for sin behandling av varsleren Robin Schaefer. Det er må ikke hindre bedre vern av varslere.

Publisert Publisert

Granskningsrapporten om den såkalte Monika-saken konkluderte med at Hordaland politidistrikt hadde brutt arbeidsmiljøloven. På bakgrunn av denne rapporten fra advokatfirmaet Wiersholm, etterforsket Spesialenheten om politiet burde straffes for sin behandling av varsleren Robin Schaefer.

Spesialenheten falt ned på et nei. Konklusjonen som kom onsdag gjør ikke politiskandalen i Hordaland mindre. Uavhengig dette utfallet, trengs bedre vern av varslere.

Selv om politiet ikke har straffansvar for brudd på arbeidsmiljøloven, kommer Spesialenheten med utvetydig kritikk: Hordaland politidistrikt oppfylte ikke sine plikter etter arbeidsmiljøloven. Det var ikke lagt til rette for varsling. At reglene for varsling ikke var satt i verk, førte til at Schaefer følte utrygghet i jobben.

Eirin Eikefjord oppsummerer Monika-saken:

Les også

- Total skandale. En haug med rapporter. Massiv kritikk. Ingen konsekvenser.

Selv om saken nå trolig ikke får ytterligere konsekvenser for ledelsen i politidistriktet, bør kritikken føre til at varslere får bedre vern.

Det ansvaret hviler på arbeidsgivere. Om det skulle være slik at arbeidsgivere nå i mindre grad frykter straff for å motarbeide ansatte som varsler, og dermed nå bryr seg mindre om følge regler for varsling, ville det være tragisk.

Forhåpentlig viser likevel Monika-saken hvor galt det kan gå når ansatte som kommer med vesentlig kritikk, motarbeides. Den oppreisingen Schaefer har fått i offentligheten, bør inspirere arbeidsgivere til å behandle varslere bedre enn Hordaland politidistrikt gjorde.

Les også

Monikas mor lettet og glad etter drapstiltalen mot eksen

Selv om Spesialenheten har vurdert at politidistriktet ikke har straffansvar etter arbeidsmiljøloven, er det for lengst slått fast at norsk lov ble brutt i Monika-saken. For to år siden ga Spesialenheten politiet bot for brudd på straffeloven, på grunn av grov uforstand i tjenesten.

Fortsatt fremstår det som underlig at det var Spesialenheten, ikke Arbeidstilsynet, som har vurdert straffansvar i varslingssaken. To ganger har Spesialenheten bedt Arbeidstilsynet uttale seg om de alvorlige konklusjonene i granskningsrapporten. Tilsynsmyndigheten har likevel valgt å ikke gå inn i saken. Gitt at denne etaten har arbeidsmiljøloven som sitt kompetansefelt, er det uheldig.

Etter den klanderverdige behandlingen Schaefer fikk av sin arbeidsgiver, er det på sin plass at varslingssaken har fått mye oppmerksomhet. Det er likevel verd å minne om at den viktigste konsekvensen av Schaefers modige kritikk, ikke var den lange rekken av rapporter, men at etterforskningen av en åtteårings dødsfall ble gjenopptatt.

Advokat Toril Vik:

Les også

- Terskelen for å varsle er hevet

Torsdag ble det også kjent at en person er tiltalt for drapet på Monika Sviglinskaja. Det er i seg selv et bevis på at politiet gjorde en slett jobb i første omgang.

Denne saken har vært en skandale som mangler sidestykke. Det minste man kan forvente er at både etterforskning og behandlingen av varslere er blitt bedre som følge av den.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».