Barnehager er byutvikling

Byrådet må strekke seg langt for å gi folk barnehageplass der de bor. Det er klimafiendtlig og upraktisk å frakte barn i bil på tvers av bydeler.

BARNEHAGE I DET BLÅ: Her skulle Damsgårdssundet FUS barnehage startet opp fra høsten, men har ikke fått godkjent tilskudd fra kommunen. Ørjan Deisz

Byrådet har satt seg mål om å innfri full bydelsvis barnehagedekning i løpet av 2019. Damsgårdssundet FUS barnehage var en viktig del av strategien for å skape flere plasser i Årstad bydel, men nå kan prosjektet ryke.

Barnehageaktøren Trygge Barnehager har mistet tilskuddet fra kommunen, og dermed er 80 barnehageplasser i det blå. Situasjonen skyldes rot hos barnehageaktøren, og kommunen kan ikke lastes for å følge et klart regelverk. Kommunen må likevel strekke seg langt for å finne en pragmatisk løsning, både av hensyn til bymiljøet og familiene som står igjen uten barnehageplass.

Alle taper hvis enda flere sentrumsbeboere blir avhengig av bil for å frakte barn til barnehagen.

Les også

Boligkjøpere lot seg lokke av løfte om barnehage i samme bygg. Nå vet ingen når den kommer.

Byrådet har brukt altfor lang tid på å få på plass en akseptabel barnehagedekning.

Høsten 2017 var det bare Årstad bydel som ikke kunne tilby barnehageplass til alle i bydelen. Til tross for fagre løfter om bedring, har utviklingen gått i feil retning.

I 2018 hadde heller ikke Arna og Bergenhus nok barnehageplasser. 79 barn måtte ut av bydelene sine for å komme til barnehagen. Konsekvensen er at altfor mange familier må pendle lange strekninger hver dag, noe som er både tidkrevende og klimafiendtlig.

Det må byrådet strekke seg langt for å fikse.

Les også

Færre fikk barnehageplass i bydelen sin

Barnehageprosjektet ved Damsgårdssundet fikk tilskudd til å starte opp fra høsten 2018. Fordi prosjektet ble utsatt, måtte Trygge Barnehager levere ny fremdriftsplan innen et halvt år for å beholde støtten. Det ble ikke gjort. Da tar det seg dårlig ut å lempe skylden over på et stivbent kommunebyråkrati.

Kommunen har det formelle på sin side, men bør likevel sørge for rask avklaring når saken skal opp til ny politisk behandling.

Barnehager er en sentral brikke i byutviklingen. Til tross for arbeidet med et bedre opptakssystem, er full barnehagedekning i alle bydeler langt på overtid.

Hvis barnehageprosjektet ved Damsgårdssundet strander, får det følgefeil for svært mange småbarnsfamilier. De har forholdt seg til realistiske løfter om barnehageplass i august, og bør ikke straffes for seindrektighet og rot hos private aktører.

Saken er egentlig nokså enkel: Årstad bydel skriker etter flere barnehageplasser, og Damsgårdssundet FUS er det mest nærliggende prosjektet å realisere på kort tid.