Ikke stol på kommunen

Vannkrisen på Askøy er over, men bør være et varsku til alle landets kommuner. De har en jobb å gjøre.

Publisert Publisert

NÅ BEGYNNER GRANSKINGEN: – Drikkevannet på Askøy er friskmeldt, men denne saken er langt fra ferdig, skriver Bergens Tidende på lederplass. Foto: Paul S. Amundsen

Askøy kommune opphevet torsdag kokevarselet som har vært gjeldende siden 6. juni. Etter seks uker med koking av alt vann, kan endelig askøyværingene drikke og dusje som normalt.

Men selv om epidemien forårsaket av Campylobacter er over, og vannkvaliteten tilbake i god stand, er denne saken langt fra ferdig.

Ordfører Terje Mathiassen (Ap) har fått fullmakt til å utforme en ekstern granskning av smitteutbruddet. At granskingen blir uavhengig og grundig, er viktig for å kunne legge hendelsen bak seg.

Aller viktigst er det selvsagt å komme til bunns i hvordan denne situasjonen oppsto, slik at det aldri skjer igjen.

De rammede har i tillegg krav på å få vite hvem som hadde ansvaret for å forhindre den i utgangspunktet, og hvor det sviktet. Når situasjonen har fått så alvorlige konsekvenser for mange mennesker, bør den få det for de ansvarlige også.

En undersøkelse i etterkant av smitteutbruddet viste at bare én prosent av askøyværingene var fornøyde med kommunens oppfølging.

Flere innbyggere forteller til BT at de ikke tør å drikke vannet i springen, selv etter at kommunen har gått ut og forsikret at dette er helt trygt.

Det er lett å forstå skepsisen, selv om prøvene nå tydelig viser at vannet er helt rent. Å bli alvorlig syk etter å ha drukket vann fra springen i Norge har vært nærmest utenkelig. Det rokker derfor kraftig ved tilliten vår til myndighetene når det først skjer.

Selv om Askøy kommune nå er i ferd med å rydde opp, er de langt fra de eneste som står overfor utfordringer rundt vannkvalitet og -sikkerhet.

En rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening, anslår at det totale vedlikeholdsetterslepet på kommunale vannforsyningsanlegg i Norge er på svimlende 220 milliarder kroner. Med dagens tempo vil det ta 150 år før alle gamle rør er skiftet ut.

I møte med klimaendringene, som spesielt vil by på mer ekstremvær, kan utfordringene med overvann og kloakk bli prekær.

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun forutsetter at kommunene er opptatt av rent drikkevann, og at det er disse som har ansvaret for vannforsyningen. Dersom ikke oppgraderingen av forsyningssystemene blir prioritert av kommunene fremover, må statsministeren likevel vurdere å engasjere seg mer i saken.

Rent og godt drikkevann er en av de mest grunnleggende tjenestene kommunen skal tilby, men også et av menneskets mest primære behov. Da må landets mange kommunepolitikere evne å prioritere de investeringene som er nødvendig.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».