Airbus må ta ansvar for ulykken

En rotor skal ikke bare falle av. Funnene etter Turøy-ulykken må få konsekvenser.

STYRTET: 13 personer omkom i helikopterulykken ved Turøy i 2016. Havarikommisjonen har nå slått fast at rotoren løsnet på grunn av en ødelagt girboks. Foto: Rune Nielsen (Arkiv)

Publisert:

To år etter Turøy-ulykken, kom Havarikommisjonen med sin konklusjon torsdag. En girboks ble ødelagt, noe som førte til at rotoren på helikopteret falt av. 13 personer omkom.

Det er all grunn til å stole på Havarikommisjonens funn, som avfeier noen sammenheng mellom ulykken og flygernes handlinger.

Airbus må ta til seg de tolv sikkerhetsanbefalingene som kommisjonen kommer med. Tilliten deres som en trygg helikopterprodusent står på spill.

Les også

– 13 av våre beste ble tatt fra oss altfor tidlig

Feilen på girboksen var innvendig, og usynlig. Havarikommisjonen har undersøkt 500 gir av samme type som fikk Super Puma-helikopteret til å styrte. Som på det havarerte helikopteret, ble det funnet metallpartikler av ukjent opphav i mange av girboksene.

Det er disse partiklene Havarikommisjonen peker på som årsak til at en sprekk oppsto og girboksen knakk.

Les også

Havarikommisjonen: Feilen som førte til Turøy-styrten utviklet seg usynlig

Les også

TU: Airbus uenig med kommisjonen om Turøy-rapport

I 2009 styrtet et annet av Airbus sine Super Puma-helikoptre utenfor Skottland. 16 personer omkom etter at rotoren falt av, slik som ved Turøy. Havarikommisjonen skriver at denne ulykken også kom av skader inne i girboksen. Airbus sier i en pressemelding at det den gangen ikke fantes klare beviser for årsaken til ulykken.

Hvis Airbus hadde byttet girboks på helikoptertypen etter ulykken i Skottland, kunne Turøy-ulykken blitt avverget. Dette kommer til å være et viktig moment for de pårørende, når de nå vurderer et erstatningssøksmål mot Airbus.

Les også

I dag skal de som mistet sine kjære i Turøy-ulykken få vite hvorfor

Havarikommisjonen anbefaler ent nytt design på girboksen. Den girboksen som var i bruk på ulykkeshelikopteret skal ikke brukes i norsk luftfart.

Det har de allerede fått gjennomslag for. Norge og Storbritannia var landene som holdt lengst på flyforbudet for Super Puma-helikoptrene etter Turøy-ulykken. For ett år siden opphevet også disse landene flyforbudet, men med noen krav: Girtypen skal byttes ut, og det nye girsystemet får bare brukes i 1000 flytimer.

I tillegg er det blitt utviklet et nytt system for å finne partikler i giroljen.

Helikoptertrafikken til og fra Nordsjøen er blitt en del av hverdagen på Vestlandet. Det er arbeidsreisen for vår viktigste næring, og den skal være trygg. Det er forståelig at de ansatte i oljebransjen er blitt mer redd for helikoptertrafikk etter Turøy-ulykken.

Havarikommisjonen har gjort en grundig jobb med å finne årsaken. Ansvaret for å følge opp funnene ligger tydelig plassert på Airbus selv.