Et norsk medansvar

Norge gjorde Uganda til hovedsamarbeidsland, men utviklingen der er nå negativ. Det krever gjennomtenkning av bistanden.

MYNDIGHETENE I UGANDA skjerper forfølgelsen av landets homofile. Menneskerettsbruddet angår Norge ikke bare prinsipielt, men også direkte, fordi Uganda ble et hovedsamarbeidsland i Afrika. Uganda ble kalt en afrikansk suksess, men suksessen falmer. President Yoweri Museveni er så glad i makten at han har beholdt den i over 20 år, og Uganda får merke det. Internasjonale menneskerettsorganisasjoner reagerer.

De homofiles stilling illustrerer tilstrammingen. For noen år siden benektet Museveni at det fantes homofile i landet. Det nyttet jo ikke. Her trengtes forfølgelse, og nå skal de siste hullene i lovene tettes.

Etikkminister James Nsaba Buturo sier at myndighetene også vil undersøke «hvilke utenlandske organisasjoner som finansierer de homoseksuelle her i landet». Han kan begynne med Norge. Av de vel to milliardene vi har gitt Uganda de siste årene er noen kroner sikkert gått til personer som er homofile. Uganda bør følgelig avvise norsk bistand. Eller bør vi si nei til Uganda som samarbeidsland? Oppgi Uganda som tapt sak? Det vil ramme uganderne. Men bistand blir vanskeligere.

ROBERT MUGABES ZIMBABWE er en tapt sak. President Mugabe lar seg ikke påvirke. «Politisk reform er unødvendig i mitt land fordi vi er et demokrati som ethvert annet demokrati i verden». Det var beskjeden for noen dager siden fra Zimbabwes justisminister, Patrick Chinamasa, til SADC, samarbeidsorganisasjonen for det sørlige Afrika. Og SADC lyttet. Mugabes Zimbabwe ble tatt vel imot. Men ville det ikke ha hjelp til noen reformer?

Presset var lett, men uttrykker likevel engstelse.Afrika har tiet i misforstått lojalitet med en leder som ble kritisert utenfor kontinentet. Mugabe var Afrikas sak, men Afrika tok ikke saken. Nå tvinges Zimbabwes naboland til å bry seg, for sammenbruddet i Mugabes rike gir ringvirkninger, målbare i antall flyktninger. Likevel oppmuntrer SADCs fortsatte jatting snarere Mugabe til å fullføre ødeleggelsen av Zimbabwe. Det er en tragedie for Afrika, som behøver samarbeid om utvikling.

ZIMBABWE var en gang en mulig suksess, som også Norge ville bistå. Uganda ble kalt en suksess, men utviklingsminister Erik Solheim måtte tidligere i år beklage omslaget der. Vi skal bistå uganderne, men ikke et undertrykkende regime. Vi må vurdere hvilket samarbeid som er hensiktsmessig, og avgjøre når balansegangen blir umulig.

RELIGIØS KAMP MOT HOMOFILI: Myndighetene i Uganda skjerper forfølgelsen av landets homofile. De får støtte av religiøse grupper som her demonstrerer i hovedstaden Kampala tirsdag denne uken. JAMES AKENA