Y-blokken bør bli stående

Rivingen av verdifull arkitektur i regjeringskvartalet er ikke en lokal Oslo-sak. Det er en nasjonal skandale.

Publisert Publisert

EN FALLITTERKLÆRING: Y-blokken er ikke bare et nasjonalt og internasjonalt kulturhistorisk og arkitektonisk monument, det er også et symbol på samhold og evnen til å håndtere nasjonens mørkeste øyeblikk, mener BT. Foto: Heiko Junge

  1. Leserne mener

Riksantikvar Hanna Geiran har vært forbilledlig klar om rivingen av Y-blokken i Oslo. Da planetaten i Oslo ga klarsignal for riving i sommer, uttalte hun: «Dette kommer ettertiden til å dømme oss for».

Hun vil få rett, dersom blokken blir fjernet. Kulturminister Trine Skei Grande (V) burde kreve en ny tenkepause, slik at rivingsvedtaket kan omgjøres.

Denne uken havnet Y-blokken nok en gang på en liste over Europas mest truede kulturminner.

Motstanden mot rivingen har vært stor siden vedtaket i 2014. Et samlet fagmiljø har protestert, og saken er omtalt i internasjonale medier.

Å ignorere denne motstanden, vitner om at det er gått prestisje i saken fra regjeringens side.

Les også

Statsministerens kontor skal ikke tilbake til Høyblokka

Både høyblokken og Y-blokken er tegnet av Erling Viksjø, samme arkitekt som tegnet rådhuset i Bergen.

De var modellert etter FN-hovedkvarteret i New York og Unesco-bygget i Paris, og hører altså symbolsk og historisk sammen.

Det som løfter Y-blokkens internasjonale kvaliteter, er kunstverkene «Fiskerne» og «Måken», som er laget av Pablo Picasso, i samarbeid med norske Carl Nesjar.

I den nye reguleringsplanen for regjeringskvartalet heter det at kunstverkene skal bevares, og flyttes til den nye A-blokken.

Planen er både risikabel og respektløs. Picasso-kunsten ble laget som en integrert del av et signalbygg, og ikke ment som flyttbar pynt til en helt annen setting.

Oslo kommune og regjeringen mener Y-blokken bør rives for å gi plass til et nytt regjeringskvartal.

I tillegg skal «sikkerhetshensyn» tilsi at bygget ikke bør få bli stående. Blant mener myndighetene at Ring 1-tunnelen, som går under bygget, er en sikkerhetsrisiko.

Det argumentet virker svakt, så lenge Oslo kommune har tillatt tunnelbygging under både Stortinget og Forsvarsdepartementet de siste tiårene.

Les også

Rosetogene etter 22. juli ga meg håp

I tillegg er vesentlige forutsetninger endret. Blant annet skal verken Statsministerens kontor eller Forsvarsdepartementet flytte inn i det nye regjeringskvartalet.

Det betyr at den påfallende fortettingen i reguleringsplanen ikke er nødvendig.

Les også

Forsker: Flere skoleelever har ikke noe forhold til 22. juli

Terroren 22. juli 2011 var et angrep på det norske demokratiet, og berørte hele landet sterkt, fra nord til sør.

Y-blokken er ikke bare et nasjonalt og internasjonalt kulturhistorisk og arkitektonisk monument, det er også et symbol på samhold og evnen til å håndtere nasjonens mørkeste øyeblikk.

Å rive den vil være en fallitterklæring.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».