Verden mellom Moskva og Washington DC

Å drive utenrikspolitikk er blitt mer krevende de siste årene. Regjeringen gjør klokt i å holde hodet kaldt.

Publisert Publisert

HJEMME HOS TRUMP: Statsminister Erna Solberg (H) var på besøk hos den amerikanske presidenten i januar. «At Donald Trump er blitt president i USA, lager også utfordringer for norsk utenrikspolitikk. Stadige utspill som undergraver alt fra FNs klimapanel og handelsorganisasjonen WTO til forsvarsalliansen NATO, skaper usikkerhet om viktige internasjonale avtaleverk, som både skal sikre fremtiden for våre barn og løfte folk ut av fattigdom», mener BT. Foto: Bjørge, Stein J.

Sprengkulden denne uken kan forlede noen til å tro at klimaendringene har tatt en pause. Det er slett ikke tilfelle. I disse dager er temperaturene i Arktis på juni-nivå, noe som er dypt illevarslende.

Desto viktigere er det å drive langsiktig og vitenskapsbasert klimapolitikk, slik utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) understreket i sin redegjørelse til Stortinget denne uken.

Populisme og politisk polarisering undergraver konstruktivt, globalt samarbeid. Norge må fortsatt basere sin utenrikspolitikk på dialog og medlemskap i internasjonale organisasjoner og avtaleverk.

Les også

TØFFERE KLIMA: Trump varsler konkurranse på alle fronter i møte med verden.

Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde, og det er her klimaendringene rammer særlig hardt, også når det gjelder samfunns- og næringsutviklingen. Det påvirker igjen forholdet til Russland, som også har betydelige strategiske interesser i området.

Regjeringen må følge opp sin nordområdestrategi fra i fjor, og sørge for miljøvennlig og bærekraftig utvikling. Overfor Russland er det viktig at regjeringen viser både ambisjoner og vilje til å løfte Norges interesser i nord.

Utenriksministeren er tydelig på at den «verdimessige avstanden» mellom Russland og Vesten har økt de siste årene.

Da har hun naturlig nok russernes overgrep i Ukraina og den nettbaserte manipulasjonen av vestlige demokratier i tankene.

At Donald Trump er blitt president i USA, lager også utfordringer for norsk utenrikspolitikk. Stadige utspill som undergraver alt fra FNs klimapanel og handelsorganisasjonen WTO til forsvarsalliansen NATO, skaper usikkerhet om viktige internasjonale avtaleverk, som både skal sikre fremtiden for våre barn og løfte folk ut av fattigdom.

Riktignok er det et stykke fra Trumps trusselretorikk til reell politisk handling, men utenriksministeren har all grunn til å være bekymret i årene som kommer.

Les også

FRØY GUDBRANDSEN: Strenge tider.

Sånn sett var Søreides redegjørelse mørkere enn man er vant til fra den kanten. Hun mener vi i for stor grad har tatt den etablerte verdensorden for gitt.

Identitetspolitikk og populisme gjør at mange er overbevist om at alle problemer kan skyldes på globalisering og internasjonale avtaler, som igjen gjør at de vender seg til nasjonalisme og proteksjonisme. Slik legges veien åpen for nye autoritære politikere og kaldere geopolitikk.

Det er ingen floskel når Søreide insisterer på at Norge må forsvare verdiene norsk utenrikspolitikk er bygget på, fra demokrati og menneskerettigheter til frihandel og internasjonale avtaler. Det er mer nødvendig enn på lenge.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».