Røyken fra cruiseskipene ligger mange sommerdager tykk over Bergen sentrum. I mai 2020 vil det forhåpentlig bli langt bedre, etter at Enova i går bevilget 50 millioner kroner til et nytt landstrømanlegg for cruiseskip.

Vedtaket er en gledelig vending, etter at havnen har fått nei i flere omganger. Det siste kom i juli. Da mente Enova strømforbruket til cruiseskipene ikke forsvarte den store investeringen.

Cruiseskipene bruker rett nok enormt mye strøm, tilsvarende et norsk tettsted med opp til 7000 innbyggere for de største skipene. Men fordi sesongen er så kort, blir likevel årsforbruket for lite.

Men nå har Bergen havn innhentet langt mer nøyaktige tall, som viser at strømbehovet er enda høyere enn antatt. I tillegg tar Bergen havn, BKK og Bergen kommune en større del av regningen, på i alt 120 millioner kroner.

Vedtaket er en god nyhet for alle bergensere som setter pris på ren luft og reduserte klimautslipp. Men det bør også være en god nyhet for cruisenæringen.

Den sliter med renommeet, både i Norge og mange steder ellers i verden. Luftforurensingen er en av årsakene, selv om mengden turister skipene bringer med seg nok er et enda større problem mange steder.

Landstrømanlegget er også viktig for å skape fortgang i en nødvendig elektrifisering av skipstrafikken. For så store skip ligger rett nok en full elektrifisering langt frem i tid, men hybridløsninger er allerede på vei. Neste år blir verdens første hybride passasjerskip satt i trafikk mellom Sandefjord og Strømstad.

Landstrøm er derfor også et viktig bidrag til å gjøre norsk maritim industri verdensledende i klimavennlig teknologi. Her ligger det enorme muligheter, både til ny verdiskaping og til å finne løsninger for å møte klimautfordringene.

Enovas bevilgning til Bergen kan bane veien for andre cruisehavner, og på den måten skape et nettverk som forsterker denne utviklingen.

Det er også en god nyhet for turistnæringen, som jo lever av å vise frem ren natur.