Nok en svekkelse av rettsstaten i Polen

Demonstrantene i Warszawas gater fortjener vår støtte.

DEMONSTRASJON: Demokratiforkjemperen Lech Walesa sluttet seg onsdag til demonstrasjonen mot den polske regjeringens politisering av høyesterett. Scanpix

Midt opp i det polske regimets stadige angrep på frihet og rettsstat, er det oppløftende at folket protesterer. Onsdag sluttet demokratiforkjemperen Lech Walesa seg til demonstrasjonene mot avsettelsen av lederen for Polens høyesterett, Malgorzata Gersdorf, i Warszawa.

Regjeringen i Polen har fått gjennom en ny lov som gjør at rundt 40 prosent av dommerne i den polske høyesteretten blir tvangspensjonert. Selv om det skjer ved at pensjonsalderen senkes fra 70 til 65 år, legger regjeringen ikke skjul på at dette er en politisk handling.

Statsminister Mateusz Morawiecki forsvarte lovendringen i EU-parlamentet med at dette er en siste del av oppgjøret med kommunisttiden, fordi noen av dommerne var virksomme på den tiden.

Det er en lite plausibel forklaring. Polens Lov og orden-parti har siden de vant valget i 2015 gjentatte ganger vist at de nærer en dyp forakt for liberale friheter og rettsstatsprinsipper. Og en tilsvarende kjærlighet til sin egen makt.

Les også

Høyesterettsjustitiarius Gersdorf nekter å la seg tvangspensjonere av den polske regjeringen

Kort tid etter de inntok regjeringskontorene byttet de ut dommerne i grunnlovsdomstolen med dommere som var lojale til den nye regjeringen. I fjor ga politikerne seg selv makt over avsettelser og utnevnelser av dommere i vanlige domstoler.

Det fikk EU-kommisjonen til å iverksette en såkalt «artikkel 7-prosedyre» mot Polen, også kalt EUs «atomknapp». Den kan i verste fall føre til at Polen mister sin stemmerett i EU.

Men det krever enighet blant de gjenværende 27 medlemslandene i unionen. Ungarn, som har tilsvarende problemer med liberale verdier, har gjort det klart at de vil legge ned veto.

Dermed står EU maktesløse i å hindre at et medlemsland svikter helt grunnleggende demokratiske rettsstatsprinsipp. Det er rimelig urovekkende, ikke minst fordi det i populismens tidsalder kan gi grobunn for en tilsvarende utgliding i mer etablerte demokratier.

Håpet nå ligger ikke i Brussel, men hos demonstrantene i de polske gater. De fortjener vår støtte, og støtte fra den norske regjeringen, som til nå har vært stille i saken.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».