Storbritannia i drift

Brexit-floken virker mer uløselig enn på lenge, tross den britiske regjeringens nye mellomposisjon.

FOLKETS RØST: En ny folkeavstemning om Brexit fremstår som det beste alternativet for Storbritannia, skriver BT på lederplass. Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Det blir stadig klarere at britenes vedtak om å melde seg ut av EU vil koste landet dyrt, uansett hvilken løsning de velger. Statsminister Theresa May presset forrige fredag igjennom en ny «tredje vei», mellom en «myk» EØS-liknende løsning og et totalt brudd med EU.

Det første resultatet var at to av regjeringens brudd-forkjempere, utenriksminister Boris Johnson og brexit-minister David Davis gikk av mandag. Det neste at USAs president Donald Trump, i et intervju med avisen The Sun fredag, knuste Mays håp om en rask og god bilateral handelsavtale med USA. Trump ønsker at Storbritannia skal bryte helt med EU.

Mays «tredje vei» går ut på at Storbritannia skal forbli en de facto del av EUs indre marked for varer, men bare delvis for tjenester og arbeidskraft. Arbeidsinnvandringen, som spilte en sentral rolle for at britene stemte for utmeldelse i folkeavstemningen, er vagt behandlet i det 98 sider lange forhandlingsdokumentet.

I dokumentet anerkjenner den britiske regjeringen at landet ikke vil få stemmerett i EUs institusjoner, men vil samtidig at en egen, uavhengig instans skal avgjøre i saker der EU og Storbritannia er uenige. Dessuten vil de at Storbritannia skal være unntatt EUs handelspolitikk med tredje land, en ordning Norge også har.

FORLOT SKIPET: Utenriksminister Boris Johnson gikk mandag av, i protest mot statsminister Theresa Mays plan for Storbritannias utgang av EU. Johnson vil kutte alle bånd til unionen. Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

De offisielle reaksjonene fra EU har vært forsiktige, men anonyme toppdiplomater avisen Financial Times har snakket med, beskriver forslaget som en antitese til EUs forhandlingsposisjon. «Det er ikke et spørsmål om vi seier nei, men når og hvordan vi gjør det, sier en.

I så fall står den britiske regjeringen tilbake med valget om en norsk løsning, som mange i Storbritannia anser som et uverdig vasallforhold, eller en full utmelding av EU. Det siste vil ifølge britisk industri bli en økonomisk katastrofe.

Det er nå ni måneder igjen til Storbritannia skal forlate EU. Theresa Mays forsøk på å samle troppene, ved å tvinge gjennom mellomløsningen i regjeringen, har ikke lykkes. Regjeringen fremstår om mulig enda mindre handlingsdyktig enn før. Mays «tredje vei» virker lite realistisk, «Norge»-løsningen politisk umulig og et brudd som en økonomisk katastrofe.

Akkurat nå fremstår derfor en ny folkeavstemning som den eneste løsningen. Så får en håpe at det britiske folket ikke ønsker seg selv så vondt at de stemmer nei til EU en gang til.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».