BT mener: Blått nytt år

Det nye havhuset skal bygges på Dokken. At saken er avgjort, bør gi de marine fagmiljøene i Bergen en god start på 2019.

IKKE MARINEHOLMEN: Regjeringen har bestemt at Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal flytte inn i nytt bygg på Dokken. Jan M. Lillebø

Det nye bygget til Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet skal reises på Dokken. Rett før jul ble det klart at regjeringen dropper alternativet på Marineholmen, som ledelsen ved UIB og flere andre fagmiljøer har ønsket seg.

Argumentet om at nybygget burde ligge ved en dypvannskai ble avgjørende for valg av tomt. Dermed er en lite oppbyggelig strid mellom fagmiljøer over.

HI og Fiskeridirektoratet er et skritt nærmere å samles i et nytt bygg. I dag er de rundt 1000 ansatte spredt på en rekke lokaler rundt om i byen.

«Dette skal bergenserne selv få bestemme», sa statsminister Erna Solberg om lokaliseringen av det nye havbygget i fjor. Med det utløste hun en heftig debatt, som til dels var preget av mistro og manglende tillit mellom fagmiljøer.

Det var gode argumenter for et bygg både på Marineholmen og på Dokken. Det bør nå være mulig for alle parter å anerkjenne, og så gå videre.

Les også

Anbefaler Dokken for marin klynge

Selv om HI og Fiskeridirektoratet nå flytter til Dokken, bør det være et felles ansvar i den marine klyngen at miljøene som allerede er samlet på Marineholmen utvikler seg videre.

Samarbeidet mellom forskning, forvaltning og næringsliv som i dag finnes på Marineholmen, er unikt. Regjeringens beslutning rokker på ingen måte ved det.

UIBs satsing på samarbeid med næringslivet de seinere årene har vært en gledelig utvikling, og på Marineholmen er resultatet av arbeidet synlig.

Nettopp det at ulike aktører drar i samme retning, er avgjørende for å løse store samfunnsutfordringer. Og det trengs hvis Bergen skal klare å ta posisjonen som den globale havhovedstaden.

Les også

Dette er den nye akvariesjefen

For Bergen er det nye bygget viktig av flere årsaker. Det vil være med på å styrke havforskningen, fordi forskerne nå får et bygg som hjelper dem å drive med forskning i verdensklasse.

Det nye bygget vil stå i stil med de høye ambisjonene fagmiljøene allerede har.

Med et signalbygg i vannkanten, blir havforskningens plass synlig på en helt annen måte enn nå. Det nye huset kan, hvis prosessen heretter går på skinner, være startskuddet for utviklingen av Dokken fra en containerhavn til en levende bydel.

Bergensregionen har alltid levd av havet. I 2019 vil det forhåpentlig være enda mer synlig at både forskere og næringsliv her i byen gjør en uvurderlig innsats for at det forblir slik også i fremtiden.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».