• IKKE MARINEHOLMEN: Regjeringen har bestemt at Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal flytte inn i nytt bygg på Dokken. FOTO: Jan M. Lillebø

BT mener: Blått nytt år

Det nye havhuset skal bygges på Dokken. At saken er avgjort, bør gi de marine fagmiljøene i Bergen en god start på 2019.