Skadelig gammeldags

Sprøyteromsforskriften er håpløst utdatert, og må moderniseres snarest.

RUSPOLITISK BREMS: At helseminister Bent Høie ikke benyttet det nye sprøyterommet i Bergen til å oppdatere lovverket, er uforståelig, mener BT. Ørjan Deisz

Det er hårreisende at en 13 år gammel forskrift er det største hinderet for at det nye sprøyterommet i Strax-huset kan benyttes optimalt.

I den såkalte sprøyteromsforskriften heter det at fasilitetene utelukkende kan benyttes av personer som setter heroin med sprøyte. Dette er til overmål et sterkt uønsket brukermønster, som helsemyndighetene selv kjemper for å endre.

Forskriften fører derfor til at sprøyterommet ikke kan oppfylle sin funksjon for alle brukere. For de fleste som arbeider i rusomsorgen og med ruspolitikk, er det opplagt at den må endres. Ikke først og fremst for å for å forsvare den store offentlige kostnaden, men for å gi livbergende hjelp til mennesker som trenger det.

Les også

SPRØYTEROMMET: Her får de lov til å sette heroin. Men andre stoffer er forbudt.

Besøket i sprøyterommet har vært labert siden de åpnet for fem uker siden, kun to-tre brukere hver dag. Men så lenge de ansatte må avvise brukere i døren fordi de har «feil» brukermønster», er det altfor tidlig å felle noen dom over tiltaket.

Sprøyterommet er et hardt tilkjempet helsetilbud, som byrådet fikk vedtatt etter politisk hestehandel med KrF etter forrige kommunevalg. Hensikten er først og fremst å få ned de katastrofale overdosetallene. I 2015 døde 22 personer av overdose her i Bergen. Mørketallene kan være store.

At helseminister Bent Høie ikke benyttet det nye sprøyterommet i Bergen til å oppdatere lovverket, er uforståelig. Erfaringer fra andre land viser at dersom heroinen røykes istedenfor å injiseres, reduseres overdosefaren og dødeligheten til null. Målet må altså være å få de tyngste brukerne til å endre atferden sin, og her kunne sprøyterommet vært en viktig arena.

Et like viktig moment er at bruksmønsteret har endret seg mye. Om lag 40 prosent av brukerne opplyser at de hovedsakelig ruser seg på amfetamin, som også er potensielt dødelig.

Les også

LIVET I UNDERGANGEN: Ved Strax-huset flyter det av sprøyter og boss.

Helseminister Bent Høie (H) har til nå vært den største bremseklossen for modernisering av ruspolitikken overfor de aller mest utsatte. Han stanset selv Arbeiderpartiets forslag til ny forskrift da han overtok som statsråd.

Men et flertall i Høyres programkomité har i det minste foreslått å tillate røyking av heroin i sprøyterom. Den endringsviljen bør Høie ta innover seg.

I mars skal Helse- og sosialkomiteen behandle en sak om oppmykning av sprøyteromsforskriften.

Komiteen må gi Stortinget klart signal om at forskriften må endres. Noe annet vil stride mot alle faglige råd, og mot all sunn fornuft.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».