Uverdig personstrid

Stortinget gjør klokt i å slå fast at varamedlemmer ikke skal velges til Nobelkomiteen.

Publisert: Publisert:

TILSKUER: Carl I. Hagen sitter alene i diplomatlosjen og følger med mens stortingssekretariatet teller stemmene som felte hans kandidatur til Nobelkomiteen. Det var nødvendig av Stortinget å slå fast hvem som er valgbare, mener BT. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Tidligere partileder Carl I. Hagens (Frp) drøm ble knust da Stortinget denne uken vedtok at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke er valgbare til Nobelkomiteen. Fordelene med en tydelig avstand mellom komiteen og Stortinget er så åpenbare at et slik vedtak burde være unødvendig.

De fleste partiene har de senere årene gjort klokt i å nominere kandidater uten binding til nasjonalforsamlingen. Ved å stille seg bak vararepresentant Hagen, valgte Fremskrittspartiet i år annerledes.

Derfor var det nå nødvendig av Stortinget å slå ettertrykkelig fast hvem som er valgbare.

Les også

Tapte voteringen: Ingen plass i Nobelkomiteen for Carl I. Hagen

Men de senere ukenes debatt har vært uverdig, fordi den i så stor grad har handlet om person. Begrunnelsen for denne ukens vedtak er av prinsipiell karakter – at det skal være et tydelig skille mellom Stortinget og Nobelkomiteen.

Samtidig er det åpenbart at valget av en såpass kontroversiell kandidat som Hagen har vært en del av bildet. Personfokuset har skapt uheldig støy.

I etterpåklokskapens lys er det tydelig at retningslinjer for hvem som kan velges burde vært på plass før partiene kom med sine nominasjoner.

Presidentskapet skal nå utrede hvorvidt det bør være ytterligere begrensninger i hvem som kan velges, slik som verv i internasjonale organisasjoner.

Men uavhengig av hvilke formelle krav Stortinget stiller til kandidatene, vil det hvile et ansvar på partiene.

Det er et godt system at partiene nominerer kandidater, men for at det skal fungere godt bør partiene unngå å nominere kandidater som skaper politisk splid og unødvendige kontroverser.

Les også

Mathias Fischer etter tirsdagens debatt: Helleland vant hyklerkonkurransen

Nobelprisens troverdighet rammes når den blir en scene for partipolitiske kamper.

Når Frp skal finne en ny kandidat på nyåret, vil partiet forhåpentlig være sitt ansvar bevisst.

Søndag deles fredsprisen ut til ICAN, og forhåpentlig vil det være kampen mot atomvåpen, og ikke Carl I. Hagen, som får all oppmerksomhet den dagen.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».