Sikkerhetstrusselen kommer fra øst

Også Norge må forberede seg på at verden er i ferd med å bli farligere.

Publisert Publisert

MER KOMPLISERT: Forsvarets etterretningstjeneste slår fast at trusselbildet er mer komplisert enn tidligere, og at det endrer seg raskere. Foto: Scanpix

Det er lite nytt i at Russland utgjør den største militære sikkerhetstrusselen mot Norge.

Det urovekkende er at stormakten i vårt nordlige nabolag er godt i gang med nye våpenkappløp. I tillegg ligger Russland i skarp konkurranse om å kontrollere verdens digitale infrastruktur, blant annet med Kina og USA.

Forsvarets etterretningstjeneste (E-tjenesten) slår fast at trusselbildet er mer komplisert enn tidligere, og at det endrer seg raskere. Det er viktig at regjeringen og Stortinget forstår denne utviklingen.

Les også

E-tjenesten: Russland og Kina utgjør fortsatt de viktigste sikkerhetstruslene mot Norge

Da E-sjef Morten Haga Lunde la frem den årlige Fokus-rapporten om sikkerhetstrusler mot Norge, la han vekt på den politiske utviklingen i Russland og Kina.

Begge land beveger seg i mer autoritær retning, og i begge land brukes den militære etterretningen som redskap i alle samfunnets sektorer. Metodene spenner fra økonomisk maktbruk og desinformasjon til økt overvåkning.

Stormaktenes vilje til å bruke militær makt mot egen befolkning er dårlig nytt for resten av verden. Det betyr at de også er villige til å sette økt press og bruke nye metoder for å styrke sin internasjonale posisjon.

Datainnsamling er blitt gull verdt i autoritære regimers kaldkrigføring, og den digitale utviklingen kan vanskelig overdrives, mener etterretningssjefen.

Russlands innblanding i USAs presidentvalg i 2016 er ett skrekkeksempel.

Frode Berg-saken viser at Norge og Russland fremdeles driver klassisk skyggespill mot hverandre. At en amatøragent blir avslørt på denne måten, er ikke egnet til å skape tillit til norsk E-tjeneste. Fadesen kan ha gitt Russland et diplomatisk overtak.

Saken bør likevel ikke svekke Norges evne til å forstå russernes intensjoner og strategier. Nordområdene er et sensitivt politisk felt, og vil neppe bli mindre omstridt i årene som kommer.

At Russland ser ut til å ønske ekstraomganger om den 100 år gamle Svalbardtraktaten, er et tegn på dette.

Les også

PST med ny trusselvurdering: Dette er de største sikkerhetstruslene mot Norge

Norge står i en vanskelig spagat. Vår utenrikspolitikk handler om å skape dialog og avspenning med Russland og Kina.

Samtidig skal forsvarspolitikken prioritere å styrke beredskapen i nord og forstå våre nabostormakters kapasiteter og strategier.

I tillegg må regjeringen forholde seg til vår hovedallierte USA, som for tiden fører utenriks- og forsvarspolitikk på impuls på Twitter.

Hvis Norge kan være en voksenstemme i dette støyende selskapet, er det en stor fordel.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».