Regjeringen bør skjerpe kontrollen med pengebruken

Politikerne må ta sin egen instruks om å kvalitetssikre store prosjekter på alvor.

Publisert Publisert

Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil bruke DFØs funn «til å bli bedre» og «ta en runde med departementene». Han kan gjerne ta en runde med sin egen regjering og, mener BT. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

  1. Leserne mener

Det er ille at politikerne ikke selv tar sin egen instruks om å kvalitetssikre store og kostbare prosjekter på større alvor. Den såkalte «utredningsinstruksen» ble innført nettopp for å hindre sløsing med skattebetalernes penger.

I hele syv av ti forslag regjeringen sendte på høring i fjor, unnlot departementene å utrede alternative tiltak eller løsninger, viser en evaluering fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Slik omgang med regelverket og landets felleskasse er lite tillitvekkende.

Instruksen ble innført i 2016 for å sikre kvaliteten på beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer.

Dette skal spare samfunnet for unødige kostnader og tidkrevende feilinvesteringer.

Blant annet skal departementene kartlegge alternative tiltak, utrede virkningene av dem og samordne alle som blir berørt av endringene.

Les også

Oljefondet tungt inne i selskap svartelistet av FN

Instruksen er forbilledlig enkel og konkret. Den består av seks logiske og relevante spørsmål som skal besvares i alle utredninger som sendes på høring fra departementene.

Blant annet spørres det om hva som er problemet man ønsker å løse, hva politikerne vil oppnå, og om hvilke tiltak som er relevante.

Andre spørsmål handler om hvem som eventuelt blir berørt av tiltaket – og ikke minst hvordan gjennomføringen skal bli vellykket.

Såpass enkle tommelfingerregler burde være overkommelige for politikere og byråkrater.

Det er forståelig at det går fort i svingene av og til. Kompromisser i regjeringssamarbeidet kan fort bli fryktelig kostbare, når partiene skal sette sine preg på avgjørende saker. Store samferdselsprosjekter er ett eksempel på saker der milliardene flyr.

Å utrede alternativer til hardt tilkjempede politiske seire, er neppe det første statsråder tenker på når kjernesakene deres skal sendes på høring.

Les også

LO og NHO ber regjeringen om tiltak for vannkraft i Norge

DFØ mener selv at de viktigste årsakene til mangelen på respekt for utredningsinstruksen, er korte frister og politiske føringer.

Underforstått: Politikerne har det travelt, og er litt overivrige etter å styre prosessene for å holde sine løfter.

Men politiske beslutninger er ingen gyldig grunn for å gi blaffen i utredningsinstruksen, spesielt ikke kravet om å utrede alternative og kanskje billigere tiltak.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil bruke DFØs funn «til å bli bedre» og «ta en runde med departementene».

Han kan gjerne ta en runde med sin egen regjering òg.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».