Bygge Vestland

Velgerne har sagt sitt: Nå må fylkespolitikerne finne en balanse mellom by og land.

Publisert Publisert

FYLKESHUSET: Om det nye fylkestinget klarer balansegangen mellom by og land, kan Vestland bli en positiv kraft til beste for folket i vest, mener Bergens Tidende. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Det første valget i Vestland fylke var preget av tendensene vi ser nasjonalt. Senterpartiet er betydelig sterkere. Ap er betydelig svekket.

Også i fylkestinget vil Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) være godt representert, i tillegg til en sterkere venstrefløy og MDG. Taperne er, foruten Ap, dagens fire regjeringsparti. Til og med Pensjonistpartiet er inne med et mandat.

Det er med andre ord et fragmentert fylkesting som skal gå i gang med å bygge det nye fylket. Det trenger ikke å være noe problem.

Det siste det nye fylket trenger, er uansett store partier som overkjører små. Den som blir fylkesordfører, vil ikke komme noen vei uten brede samarbeid.

I den første tiden som et nytt fylke, vil det være fornuftig å ta små skritt fremover. Det bør være viktigere å samle regionen i brede enigheter, enn å kjempe gjennom saker som kan virke splittende.

Les også

Eit steg i rett retning

Skolestruktur er én av sakene som har skapt en viss uro når Hordaland og Sogn og Fjordane blir slått sammen. Ingen politiske saksfelt bør fredes for endringer, verken i kommuner, fylker eller i staten.

Men visse typer saker kan være såpass vanskelig å håndtere at det er like greit å la dem ligge til det nye fylket har fått satt seg. Derfor kan det være fornuftig å fryse skolestrukturen i Vestland fylke de neste fire årene, selv om den økonomiske situasjonen kan gjøre noen raske kutt fristende.

Det dårlige valgresultatet for Ap og regjeringspartiene kan delvis leses som en motstand mot reformene i offentlig sektor. Det er et signal politikerne bør lytte til.

Det bør være nok av andre saker å ta fatt på, ikke minst nye oppgaver innen kompetanse, næringsutvikling og integrering. Samferdsel og arealsaker er andre viktige områder.

Vestland blir et stort fylke, både i geografisk størrelse og i antall mennesker. Skal det bli en suksess, må politikerne klare å se alle delene av fylket.

I det politiske ordskiftet har det lett for å bli slik at «distriktene» er det samme som Sogn og Fjordane. Det blir for snevert. Vestland er like mye Stord, Hardanger, Voss – og Bergen.

Skal det nye fylket lykkes, kan det heller ikke bare handle om at Bergen må strekke ut en hånd til resten av fylket. Et samarbeid går begge veier, og nye Vestland må også se Bergens behov.

Om det nye fylkestinget klarer denne krevende balansegangen, kan Vestland bli en positiv kraft til beste for folket i vest.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».