Politikerne som ikke kunne si nei

Åsane sentrum kunne vært noe langt bedre enn dagens senterlandsby. Den begredelige historien er et politisk ansvar.

Publisert Publisert

BILVEIER: Planløshet og politikere som ikke sa nei, er årsaken til at Åsane sentrum er en kjøpesenterlandsby. Utviklingen må snus. Foto: Jan M. Lillebø

Landlig idyll som ble til bilvei og butikker, er ikke unikt for Åsane. Men i Bergens nordlige bydel ble resultatene spesielt ille. Konsekvensen er forurensning, utrivelige områder og lite fleksibel byutvikling.

Årsaken er planløshet og politikere som ikke sa nei.

For fire år siden sto investorer klare til å gjøre Åsane «sentrum» om til en by. Lørdag fortalte BT-magasinet historien om hvordan planene ble stanset da kjøpesenteret Horisont plutselig dukket opp. Politikere som ønsket byplanen velkommen, sa samtidig ja til enda et kjøpesenter i klyngen ved motorveien. Ifølge investorene var det den økte konkurransen fra Horisont som var grunnen til at de trakk seg fra prosjektet.

Det er ikke gitt at «Åsane City» ville blitt en suksess, eller om byen ville blitt noe av dersom Horisont ikke dukket opp. Men historien illustrerer likevel hvordan byutviklingen kan ødelegges av mangel på kritisk og langsiktig tenkning.

Les også:

Les også

Byen som ble borte

Les også:

Les også

Slik skulle Åsane bli by

Hver eneste bolig og hver eneste kontorbygning, hver garasje og hvert kjøpesenter, blir alle godkjent av politikere. Når summen av vedtakene blir slik som i Åsane, kan ikke utbyggerne få skylden for resultatet.

«Ja-kommune» har blitt et fyndord, et som også ble brukt av det borgerlige byrådet til Monica Mæland (H). Men når ja-kommune blir synonymt med planløshet, er det ingenting å skryte av.

Senter-klyngen i Åsane var ille nok allerede, og allment anerkjent som en tabbe. Derfor er godkjennelsen av Horisont merkelig. Heller enn å forsterke den ødeleggende utviklingen, burde kommunen snu trenden.

Riktignok kan ikke hele byen være gangveier og små butikker. Utenfor bykjernen er det egnet for storhandel, i form av kjøpesentre og varehus. Slike butikker må være tilgjengelige med bil; folk kan ikke ta med seg Ikea-sengen på bussen. Men det stiller store krav til politikere når det gjelder utforming av områdene.

Parkeringsplassene bør være under bakken eller i egne bygg, så det i det minste er mulig å gå fra butikk til butikk. Til tross for at de ulike sentrene i Åsane ligger nær hverandre, er de nærmest utilgjengelig for gående.

Mathias Fischer:

Les også

«Biltrafikk har ødelagt Bergen. Nå blir tabben gjentatt i Bergens omegn.»

For politikere er det lett å bli blendet av utbyggingsplaner. Arkitektenes 3D-modeller kan få det meste til å se flott ut. Der skinner solen, folk kommer gående og parkeringsplassene er aldri fulle. Det lokkes med nødvendige boliger og attraktive arbeidsplasser. Da er det vanskelig for politikerne å si nei.

Entusiasmen for byarena-planene på Nygårdstangen viste den samme tendensen.

Det vil ta lang tid å rydde opp i Åsane. Byrådet, bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, må ta i bruk de virkemidlene som er tilgjengelig.

Ett av dem er å legge bybanetraseen gjennom Åsane sentrum for å gjøre området mer tilgjengelig for gående.

Les også:

Les også

Åsane er en skamplett

Frykten for at gode prosjekter stanses eller at kommunen fremstår som en sinke, må av og til vike for sunn fornuft og kritisk tenkning. Et nei gir mulighet til å si ja til noe annet.

Et lite gjennomtenkt ja kan gi tilnærmet uopprettelig skade.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».