Krise i Kriminalomsorgen

Det holder ikke å vente på reform. Serien av konflikter i Kriminalomsorgen må håndteres.

Tre uavhengige varslingssaker verserer i Kriminalomsorgen region vest.

Stikkord som går igjen er fryktkultur, trakassering og påståtte lovbrudd.

Uansett hvordan skylden skal fordeles, er tilstanden uholdbar. Ansvarlig ledelse må vise evne til å rydde opp.

I sommer varslet fengselsbetjent Ann Elise Skjerping om mobbing, utfrysing og fryktkultur i Bergen fengsel. Kort tid senere fikk hun offentlig støtte av tidligere fengselsleder Eli Sjo, som gikk på dagen i vinter.

Ifølge BA er Sjo blant flere ledere som skal ha opplevd seg presset ut. Hun har reagert på lederstilen hos regionledelsen, og i november 2014 varslet hun om ulovlig press og brudd på arbeidsmiljøloven.

BA har også avdekket at innsatte ved Hustad fengsel på Møre ble sluppet fri uten tilsyn for å jobbe på gården til en av de ansatte. I løpet av 31 dager jobbet en av dem 309 timer. Han fikk betalt i ved.

Tre nivåer i Kriminalomsorgen skal ha kjent til hva som foregikk, men ingen grep inn. Både ulovlig og uetisk, mener forbundsleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY), Knut Are Svenkerud. Ifølge BA opplever han at ledelsen har forsøkt å dekke over.

Nå er flere ansatte i Kriminalomsorgen anmeldt for mulig korrupsjon.

Les også

Kriminalomsorgen tar selvkritikk etter dødsfall

Dårlig ledelse og diskutabel dømmekraft later til å være en fellesnevner i de tre sakene.

Mye tyder dessuten på at både ansatte og innsatte kan være offer for lovbrudd. Påstanden om at regionledelsen har forsøkt å dekke over gjør saken enda mer alvorlig.

Det er uansett oppsiktsvekkende at direktoratet ikke har grepet inn på et tidligere tidspunkt.

Ledelsen har ikke bidratt til noen oppklaring. Både regiondirektør Per Sigurd Våge og assisterende regiondirektør Leif Waage viser til taushetsreglene. Ansvarlig etat, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), vil heller ikke kommentere sakene overfor BA, men kan bekrefte at de tre varslingssakene skal granskes av Deloitte. Alle kunne tjent på mer åpenhet og ydmykhet.

Arbeidssituasjonen blir ikke bedre av at det hittil i år er registrert et rekordhøyt antall tilfeller av vold og trusler mot de ansatte i Kriminalomsorgen. Dette er nesten en dobling i forhold til samme periode i fjor. Til overmål kutter regjeringen i Kriminalomsorgens driftsbudsjetter.

Det er grunn til å frykte at stadig røffere arbeidsmiljø og en presset økonomi vil kunne forverre situasjonen.

For øyeblikket forhandler Justiskomiteen om omorganiseringer i Kriminalomsorgen. Det er åpenbart nødvendig.

Høyre vil avskaffe regionen, og gå fra tre til to nivåer. Det lyder fornuftig. En strammere lederstruktur vil sikre ryddigere kommandolinjer og mindre byråkrati. Men verken reformer eller mer ressurser kan bøte på kulturproblemer og svak ledelse.

Kriminalomsorgen må sikre trygge forhold både for innsatte og ansatte. Konflikter og varslingssaker må håndteres, og eventuelle lovbrudd må få konsekvenser. Hvis de ansvarlige ikke evner å rydde opp selv, må politisk ledelse engasjere seg. Ingen av dem kan vente på en reform før de tar grep.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».
Eirin Eikefjord
Kommentator i BT