Bondefanget av Røkke

Arbeiderpartiet mangler både politisk strategi og dyktige nok folk til å hanskes med Kjell Inge Røkke.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

DET ER LANG TRADISJON for at nordiske sosialdemokratier samarbeider aktivt med utvalgte kapitalister, og at samarbeidet tidvis har skjedd til samfunnets beste. I dagens situasjon mangler Arbeiderpartiet både politisk strategi og politiske håndverkere til å videreføre denne tradisjonen. Aker Solution-saken er en pinlig illustrasjon av hvor ynkelig og hjelpeløst «ørnen blant norske partier» nå flakser med vingene.

DA STATEN KJØPTE seg inn i Aker, ble det begrunnet med behovet for norsk kontroll med denne tunge aktøren i norsk og utenlandsk næringsliv. Den forretningsmessige fornuft ble forsvart med at også den svenske Wallenberg-sfæren deltok i kapitalutvidelsen. Wallenberg-familien er en av de mest betydningsfulle private aktørene i den nordiske modellen.

Det skulle snart vise seg at Kjell Inge Røkke kom atskillig bedre ut av Aker-affærene enn den norske stat, og at også Wallenberg-sfæren hadde vist bemerkelsverdig bedre evne enn den norske stat til å sikre sine interesser. At staten i tillegg til Aker-tapene også har fått ansvar for de råtneste eggene i Røkkes eget Aker-system kan bare tolkes som nok et tegn på at Kjell Inge Røkke anser staten for å være særdeles lite forretningsmessig begavet.

INGEN – verken styremedlemmer eller involverte politikere – kan unnskylde seg med at Kjell Inge Røkke er en selger av Guds nåde, og at han er ekspert i å gjøre seg bruk av tidligere rikspolitikere. Styreleder Kristin Krohn Devold, tidligere forsvarsminister for Høyre, står igjen som et ribbet fjørfe, statens styrerepresentant Berit Kjøll har enten utvist manglende oppfatningsevne eller er vanæret av Aker-systemet. Og næringsminister Sylvia Brustad er jaget retningsløst fra skanse til skanse med Høyres Torbjørn Hansen som dyktig sirkusdirektør.

KJELL INGE RØKKE slipper kanskje unna, men det vil være i visshet om at han denne gangen har drevet leken så langt at han aldri mer får leke i Arbeiderpartiets gård. I så fall har Arbeiderpartiet trukket en nødvendig lærdom. Selv i finanskrisens tid har ikke partiet og den rød-grønne regjeringen vilje eller evne til å ta på seg rollen som industribygger. Det vil nok velgerne merke seg, men Torbjørn Hansen kan ikke regne med at Høyre får innkassere gevinsten.

Publisert: