• Det etiske argumentet for et gjeldsregister er sterkt. Maktforholdet mellom låntaker og långiver er skjevt og hensynet til innsalg er ofte viktigere enn hensynet til de unges likviditet. I slike situasjoner er det riktig at staten griper inn. Dessverre fremstår et gjeldsregister som nødvendig, skriver BT på lederplass. Til høsten legger likestillingsminister Solveig Horne (Frp) frem et forslag om et slikt register. FOTO: Ole Gunnar Onsøien, Scanpix

Tiden inne for gjeldsregister

Et register kan hindre at unge blir gjeldsslaver.