Regler må følges

Kommunen burde søkt om dispensasjon ved ansettelsen av ny brannsjef. Det kunne hindret unødig splid og spekulasjon.

Publisert Publisert

SAMFUNNSKRITISK: Brannsjefer har så stor betydning for samfunnssikkerheten at en egen forskrift oppstiller visse minstekrav til stillingen. Bergen kommune burde søkt dispensasjon, skriver BT på lederplass. Foto: BERGENS TIDENDE

  1. Leserne mener

Bergen kommune brøt regelverket da de ansatte ny brannsjef i 2017. Det konkluderer Sivilombudsmannen med etter en grundig gransking av ansettelsesprosessen.

Rotet fra kommunens side har skapt unødig splid om den nye brannsjefens egnethet. Det burde han vært spart for.

Etter alt å dømme er brannsjef Leif Linde godt kvalifisert for jobben. Hadde kommunen søkt dispensasjon, slik de skulle, kunne det belastende etterspillet vært unngått.

Les også

Siste i saken: Fulgte ikke opp brannsjefvarsel

Brannsjefer har så stor betydning for samfunnssikkerheten at en egen forskrift til brannloven oppstiller visse minstekrav til stillingen.

For å være brannsjef i en kommune med over 50.000 innbyggere kreves eksamen fra teknisk høgskole eller tilsvarende, eller minst fem års erfaring som brannsjef.

Leif Linde har ledet operativ avdeling, vært både varabrannsjef og konstituert brannsjef, og har 36 års erfaring fra brannvesenet. Men til tross for en slik merittliste, fyller han ikke formalkravene i dimensjoneringsforskriften.

Det betyr ikke at han er uegnet til jobben, men det betyr at kommunen burde ha søkt dispensasjon på hans vegne. Det ble ikke gjort, og det må kommunen ta selvkritikk for.

Det er arbeidsgiver, ikke den som søker en jobb, som må sørge for at de formelle kravene er oppfylt.

Fagforeningen til en av de andre søkerne har klaget på prosessen. De mener Anne-Margrete Bollmann, mangeårig leder av Sivilforsvaret i Hordaland, ble forbigått og burde fått jobben.

Sivilombudsmannen har sluttet seg til kritikken mot ansettelsesprosessen. De kan ikke utelukke at Bollmann er urettmessig forbigått, fordi mangler i den skriftlige dokumentasjonen fra kommunen gjør det umulig å ta stilling.

Nok en gang skaper unnlatelser fra kommunens side usikkerhet. Det burde vært unngått.

Rot med formalkrav og prosedyrer betyr ikke at utfallet av en ansettelse er feil. Problemet er at det er egnet til å skape mistanke om at det er tatt utenforliggende hensyn.

Sånt fører typisk med seg klager, uro og spekulasjoner. Det er svært uheldig for både organisasjonen, den nye lederen og for dem som mener seg urettferdig behandlet.

Av hensyn til alle involverte i en søknadsprosess, er det derfor svært viktig at kommunen følger regelverket.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».