Nei til tiggeforbud i Bergen

Å forby tigging er et lite treffsikkert tiltak mot organisert kriminalitet.

TIGGEFORBUD: Høyre påberoper seg ofte å være imot unødvendige forbud, men nå ønsker partiet å innføre et unødvendig, lite treffsikkert og illiberalt forbud mot tigging i Bergen. Odd E. Nerbø

Høyre ønsker seg et forbud mot tigging i Bergen. «Dette er ikke et sosialt renovasjonstiltak, men en måte å bekjempe organisert kriminalitet på», mener toppkandidat Harald Victor Hove.

Partiet som ofte påberoper seg å være imot unødvendige forbud, ønsker altså å innføre et unødvendig, lite treffsikkert og illiberalt forbud.

At «mange opplever» tigging som en økende problemstilling i byens gater, slik Hove hevder, kan ikke være nok for å innføre et forbud.

Les også

Høyre vil ha tiggeforbud i Bergen

Ja, tigging kan oppleves ubehagelig. Men hvis man misliker at noen spør om penger, er den enkle og ubyråkratiske løsningen å la være å gi.

Hvis det er kriminalitet man ønsker å få bukt med, er det de ulovlige handlingene man må slå ned på. Organisert kriminalitet er naturligvis allerede forbudt, i likhet med menneskehandel, vinningskriminalitet, tilgrising og ordensforstyrrelser.

Hvis tigging brukes som et skalkeskjul for annen kriminell virksomhet, som det har vært avdekket eksempler på, er det likevel de ulovlige handlingene som må straffes. Selv om tigging har vært utnyttet i organisert kriminalitet, er det en feilslutning at alle som ber om penger på gaten er kriminelle.

Å be tilfeldig forbipasserende om hjelp er i seg selv en uskyldig handling, som må forbli lovlig.

Les også

Sp-utfordrer vil forby tigging for utlendinger

Hove mener at dette spørsmålet ikke handler om å være liberal eller ikke. Men selve kjernen i en liberal ideologi er å tillate handlinger man ikke nødvendigvis setter pris på.

Før Høyre kjemper for å få et forbudt vedtatt, bør partiet gjøre en vurdering av hvordan det skal håndheves. Det er vanskelig å se for seg at det er særlig effektivt å straffe tiggere med bøter. Å straffe noen med fengsel fordi de ber om hjelp i det offentlige rom, er både en voldsom overreaksjon og en uverdig behandling av mennesker.

Tigging er et uttrykk for et sosialt problem. Å forby det, vil neppe gjøre livet noe bedre til dem som i dag sitter på gaten i Bergen. Tvert imot, vil det ramme noen av dem som har det aller vanskeligst i samfunnet.

«Grenser for politikk» er et godt og gammelt Høyre-slagord, som lokalpartiet helst bør finne tilbake til. For å forby mennesker å be om hjelp, er over grensen for hva politikerne bruke makten sin til.