• SKEPTISK: Ordførarane Marianne Bjorøy (Fjell), Marie Bruarøy (Os) og Astrid Aarhus Byrknes (Lindås) er kritisk til statens krav om å byggje tettare. FOTO: Geir Martin Strande

Sjølv strilar må bu tettare

Skal byane få ned klimautslepp og biltrafikk må òg pendlarkommunane rundt finne seg i å byggje mindre spreidd.