Ut av tunnelen

Schjelderup-byrådet har snudd i flere saker den siste tiden, sist om Bybanen. Det viser hans styrke som byrådsleder.

UT I DAGEN: Byrådet snur, og anbefaler på nytt å legge Bybanen langs Helleveien gjennom Sandviken. Vegar Valde

Byrådspartiene Ap, Venstre og KrF ble i 2015 enige om å forlenge Fløyfjellstunnelen, og la Bybanen gå i Helleveien gjennom Sandviken. I november snudde de, og foreslo tunnel gjennom Sandviken.

Dette var en løsning det gikk an å leve med. Byrådets foretrukne valg hadde, så sent som i november, svært mange usikkerhetsmomenter. Da mente byrådet at de enten måtte bygge Bybanen i tunnel i Sandviken, eller ikke bygge den i det hele tatt.

Nå er forlengelse av Fløyfjellstunnelen igjen aktuelt, etter at sivilingeniør Helge Hopen foreslo konkrete, nye løsninger. Helomvendingen er komplett.

Bybanesaken er ikke dette byrådets første snuoperasjon. Til nå i år har Schjelderup sitt mannskap snudd om Tveiterås skole og om utbyggingen langs Fleslandsveien.

Den politiske manøvreringen viser Schjelderup-mannskapets styrke. Det bør ikke holdes imot byrådet at det har lyttet og skiftet mening, selv om det i tilfellet Tveiterås burde skjedd tidligere.

Det er likevel ikke til å komme unna at løsningen for Sandviken kommer lovlig sent. Løsningen på knuten kom fra en ekstern planlegger, etter at byrådet hadde konkludert. Bybaneprosjektet har beviselig hatt godt av offentlig debatt og oppmerksomhet, og dette må de planleggende etatene utnytte mer fremover.

Beboerne i Sandviken kjempet mot Helleveien da den ble bygget, og har jobbet hardt for å flytte motorveien i tunnel. De trodde lenge at kampen var vunnet. Så kom tunnelforslaget i november.

Da kommunen og Statens vegvesen begynte å snakke sammen om forslaget, gikk det derimot fort. Det er grunn til å spørre seg hvorfor disse samtalene ikke kom i stand på et langt tidligere tidspunkt.

Nå ser sagaen ut til å ende med at motorveien flyttes inn i fjellet. Bybanen vil reparere et åpent sår fra fortidens bilbaserte byutvikling. Hopens forenkling av kryssløsningen til Fløyfjellstunnelen skal ifølge vegvesenets modeller redusere trafikken i sentrum med 28 prosent.

Det er bedre enn bare til å leve med.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».