SV og sivil ulydighet

Stortingsrepresentant Audun Lysbakken ønsker mer ulydige politikere. Så mener han vel at det politiske systemet har spilt fallitt?

Publisert:

I GÅR MØTTE SVS STORTINGSREPRESENTANT Heidi Sørensen i retten fordi hun tidligere i år tok i bruk sivil ulydighet i kampen mot Snøhvit-utbyggingen. For dette ble hun ilagt en bot på 10.000 kroner. Den vil hun ikke vedta. Hun ønsker å bruke rettssalen som arena til å belyse selve saken, som altså gjelder en omstridt gass— og oljeutvinning i et meget sårbart område.

Samme dag tok stortingsrepresentant Audun Lysbakken - også SV - til orde for at norske politikere bør utvise mer sivil ulydighet. Om vi forsto ham rett gjelder dette særlig politikerne i Bergen. Lysbakken er kjent med at Bergen får mindre i statlige overføringer enn gjennomsnittet for norske kommuner. Det synes han er så urimelig at sivil ulydighet er på sin plass.

DET VAR BERGENSEREN KONRAD NORDAHL som i sin tid - da Norge fremdeles hadde telefonkø - uttalte at «lykkelig det folk som lider en så fornem nød». Det rinner oss av en eller annen grunn i hu når vi leser Lysbakkens oppfordring til opprør. Men la nå det ligge.

For saken er at vi er enig i sak - både med Heidi Sørensen og Audun Lysbakken. På denne plass har vi skrevet en rekke ledere som tar sterkt avstand fra en forhastet og sjansepreget Snøhvit-utbygging ut mot Barentshavet. Vi har ord om annet brukt samme argumentasjon som Heidi Sørensen.

Vi deler også Audun Lysbakkens synspunkter om at Bergen får altfor små overføringer fra staten. Særlig er dette blitt tydelig etter at bergenseren Erna Solberg flyttet inn i Kommunaldepartementet. Fru Solberg kjenner et sterkere ansvar for å føre en nasjonal Høyre-politikk enn for å gi ekstra penger til Bergen kommune, selv i tilfeller der sparepolitikken går ut over den skolesatsingen Høyre lovet i fjor. Det ligger i det minste en prinsipiell tanke bak. Men det betyr altså smalhans for Bergen.

VI HAR TIDLIGERE TALT HEIDI SØRENSEN til rette. Det har vi gjort selv om vi mener det kan finnes tilfeller der en stortingsrepresentant kan komme i så sterk samvittighetskonflikt at vedkommende må ty til ulovlige middel. Men det gjelder ikke Heidi Sørensens tilfelle. Så grensesprengende er ikke Snøhvit-utbyggingen.

Audun Lysbakken mener åpenbart at lokalpolitikere i Bergen skal holde tilbake skattepenger og arbeidsgiveravgift i protest mot det budsjett Stortinget har vedtatt. I så fall har han i klartekst sagt at han ikke tror det minste på det politiske system han er en del av, og som har brakt ham på Stortinget.

Gårsdagens utspill har gjort Audun Lysbakken synlig. Men Lysbakkens viktigste jobb blir å synliggjøre for velgerne at det finnes et alternativ til den Høyre-dominerte regjeringens stramme kommuneøkonomi. Da har han gjort gagns arbeid.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».